Sauny a infrasauny

Hlavným rozdielom medzi saunou a infrasounou je, že infrasauny používajú infračervené žiarenie pre priame prehrievanie ľudského tela. Naproti tomu sauny využívajú k prehriatiu tela paru.