PR:SK_2020-02-BO-FDDOMAPP


Sauny a infrasauny

Hlavným rozdielom medzi saunou a infrasounou je, že infrasauny používajú infračervené žiarenie pre priame prehrievanie ľudského tela. Naproti tomu sauny využívajú k prehriatiu tela paru.

Najpredávanejšie

Novinky