COLORLAK Riedidlo U-6002, 0,42 l

COLORLAK Riedidlo U-6002, 0,42 l


Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner

Prípravok na riedenie polyuretánových náterových hmôt. Celý popis

3.61
3,61 € Vrátane RP a DPH
Skladom u partnera 5+ kusov

Kód: 100034545034

Popis

Popis produktu

Přednosti:

U6002 je určené na riedenie polyuretánových náterových hmôt, ktoré sa aplikujú striekaním

Identifikce nebezpečnosti:
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný dle nařízení (ES) č.1272/2008.


Varování

Pokyny pro bezpečné zacházení a doplňující informace.

  • H226 – Horľavá kvapalina a pary.
  • H332 – Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H315 – Dráždi kožu
  • H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
  • H373 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Expozičný vstup: Vdýchnutie.
  • H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Katalogový list
Bezpečnostní list

Parametre

Parametre produktu %1% %2%

Objem balenia 0,42 l
Druh Rozpúšťadlový
Skupina odtieňov Bezfarebné