Starostlivosť o trávnik

Kosenie trávnika

Pri nevhodnom kosení môže dôjsť k silnému či nezvratnému poškodeniu koreňov a výsledný efekt nevzbudzuje dobrý estetický dojem.

Kosením udržíte potrebnú výšku trávnika, ktorá je daná jednotlivými druhmi trávnika. Pravidelným kosením podporíte odnožovanie trávnika a dosiahnete dostatočný vzrast a kvalitný vzhľad trávnatej plochy. Jednotlivé trávne druhy reagujú rozdielne na intenzitu a výšku sekania. Často sekanie potom závisí od druhu, funkcii trávnika, počasia a typu podnebia.

Koste podľa rýchlosti dorastania a to tak, aby ste pri každom kosení znížili výšku trávnika o maximálne 1/3 výšky. To v praxi znamená, že po návrate z dlhej dovolenky trávnik nepokosíte naraz, ale vždy len o 1/3 výšky, v odstupe niekoľkých dní, kým dosiahnete požadovanú výšku trávnika. S tým súvisí objektívna skutočnosť, že čím relatívne vyššie trávnik kosíte, tým menej je stresovaný horúčavou a suchom v letnom období. Pri vyššej výške trávnika a dobrom zapojení si optimálne drží vlhkosť a lepšie riadi svoj vodný režim. Tým nedochádza k jeho žltnutiu.

Prvé kosenie po výseve prevádzajte až pri výške trávnika 6-8 cm, kedy by malo dôjsť k zníženiu na 5-6 cm. Postupným kosením v pravidelných rytmoch sa priblížite požadovanej výške trávnika.

Starostlivosť o trávnik v decembri a februári

December, respektíve jeho začiatok, je poslednou príležitosťou, kedy môžete pohnojiť váš trávnik, pokiaľ ste to na jeseň nestihli. Odporúčame trávové osivo s vyšším obsahom draslíka.

Keď napadne sneh, nezhrabávajte ho stále na jedno miesto trávnika. Zaťažujete ho a nahromadený sneh pôsobí ako izolant a vytvára tak priateľské prostredie pre rôzne snežné plesne a huby. Šetrite svoj trávnik a zbytočne sa po ňom neprechádzajte, či už je zmrznutý alebo rozmrznutý. Na jar sa vám kráľovsky odvďačí.

Starostlivosť o trávnik

Starostlivosť o trávnik v marci a apríli

V prípade, že na vašom trávniku ešte leží vrstva snehu, nechajte trávnik v pokoji, nezaťažujte ho, ani chodením. Predídete tak napadaniu trávnika hubovými chorobami. Prvá práca, ktorá vás na vašom trávniku čaká, je vertikutácia.

Vertikutácia

Vertikutácia a prihnojenie trávnika sa robí pri jarnom oteplení, na prelome marca a apríla. Vertikutáciou sa odstraňuje mach a trávna plsť alebo nahromadenia odumretých častí rastlín, zvyškov posekanej trávy, buriny a machu. Tie časom na trávniku vytvoria nepriepustnú vrstvu, ktorá bráni prenikaniu vody a výmene plynov. Rovnako dochádza k skracovaniu koreňového systému trávnika. V suchých obdobiach potom trávnik rýchlo vysychá, pretože korene nedosiahnu na hlbšie v pôde uloženú vlahu.

S pomocou vertikutačných nožov presekáte trávnaté výbežky a podporíte tak tvorbu nových výhonkov a omladíte trávnik. Nemenej dôležité je aj narušenie a obmedzenie rastu buriny. Vertikutáciou zároveň ľahko prevzdušníte povrch pôdy, ktorá potom lepšie prijíma vlahu, živiny a vzduch. Nie príliš hlboká vertikutácia prevádzaná dvakrát ročne je najoptimálnejším spôsobom ako sa zbaviť nepríjemných dôsledkov trávnej plsti.

Ako vertikutácia funguje

Všetky druhy vertikutátorov sú vybavené ostrými nožmi. Pri samotnej vertikutácii sa nože zarezávajú zvislo do trávnej mačiny až do maximálnej hĺbky 3 mm a odstraňujú z nej trávnu plsť. Pri tomto opatrení je dôležitý pokiaľ možno tesný odstup vertikutačných nožov, aby sa vrstva plsti intenzívne rozrezala a aby sa odumretý rastlinný materiál mohol z mačiny dôsledne odstrániť.

Pred vertikutáciou posekajte trávnik na výšku 3 až 4 cm. Nože vertikutátora nastavte tak, aby sa len dotýkali pôdy. Nastavenie robte vždy s vypnutým motorom, pokiaľ možno na rovnej ploche (betón, dlažba). Príliš hlboká vertikutácia poškodzuje koreňový systém aj samotné rastliny a navyše sú motor aj nože vystavené nadmernému zaťaženiu a silno sa opotrebúvajú.

Kedy použiť vertikutátor

Najvhodnejší pre vertikutáciu je suchý trávnik asi 2 dni po poslednom daždi. Vertikutáciu prevádzajte pás po páse v pozdĺžnom smere. Odporučená hĺbka vertikutácie je 2 až 3 mm, kedy sa vertikutačné nože pôdy len zľahka dotýkajú. Vhodná doba pre vertikutáciu trávnika je v období marec/apríl a august/september. Trávnik vyzerá po vertikutácii poničený, to je normálny jav. Pokiaľ sa vám objavili väčšie holé plochy vzniknuté odstránením buriny, dosejte ich vhodnou trávnou zmesou.

Hnojivá

Hnojivá s dlhodobým účinkom sú špeciálne vyvinuté pre trávnik. Ich optimálne zloženie s požadovaným pomerom živín napomáha zdravému rastu trávnika po celé vegetačné obdobie. Na rozdiel od priemyslových hnojív nemajú efekt nárazového rastu trávnika, nespália trávnik pri nechcenom predávkovaní hnojiva.

Granulované hnojivá sa rovnomerne rozložia po trávnatej ploche a živiny sú tak k dispozícii po dlhú dobu a v správnom pomere. Hnojivá s dlhodobým účinkom pôsobia 70 alebo až 100 dní. Vďaka dlhodobému účinku, hnojivo takmer nezaťažuje životné prostredie vymývaním živín do spodných vôd. Pre aplikáciu je vhodný aplikačný vozík alebo rozmetadlo, ktoré zaistí rovnomerné dávkovanie hnojiva.

Starostlivosť o trávnik v máji

Máj je ideálnym obdobím pre výsev nového trávnika. Pred samotným výsevom najskôr uskutočnite vertikutáciu. Ďalším krokom k dokonalosti trávnika je výber správneho typu a množstva hnojiva.

Výživa trávnika

Pre optimálnu výživu trávnika odporúčame používať dlhodobo pôsobiace trávnikové hnojivá. Obsahujú všetky dôležité prvky (dusík, fosfor, draslík a horčík) pre výživu trávnika, ich vzájomný pomer je špeciálne upravený pre potreby optimálnej výživy. Rôzne formy a obsahy živín umožňujú konkrétne reagovať na rôzne špecifiká danej časti trávnika.

Dlhodobo pôsobiace hnojivá

Dlhodobý efekt je spôsobený obaľovaným jadrom. Účinná látka jadra obsahujúca živiny v niekoľkých formách je obalená dvomi vrstvami. Vnútorná vrstva je zo síry (obsahuje aj stopové prvky) a vonkajšia vrstva je z prírodných tukov. Samozrejmosťou takýchto granulovaných hnojív je aj veľkosť granulácie, ktorá je upravená tak, aby sa hnojivo dostalo aj do najhustejšieho a najjemnejšieho porastu. Pre prirovnanie môžeme uviesť, že takého trávnikové hnojivo obsahuje v 25 g/m² (odporučená aplikačná dávka) približne 7 500 ks granúl.

Kosenie trávnika

Pretože v teplom období trávniky intenzívne rastú, mali by ste ich pravidelne kosiť na výšku medzi 3 cm až 5 cm (trávniky v tieni potom na 5 cm výšky). Trávnik skracujte vždy len o 1/3 jeho výšky, pri kosení o viac než 1/3 pôvodnej výšky trávnika môže dôjsť k jeho poškodeniu zožltnutím. Následné uvedenie trávnika do pôvodnej kondície je potom otázkou niekoľkých týždňov.

Starostlivosť o trávnik v júni, v júli a auguste

Mottom týchto mesiacov je zavlažovať, zavlažovať, zavlažovať.

Pre správny a zdravý rast trávnika je potrebné veľké množstvo vody, obzvlášť v letných mesiacoch. Ak chcete mať aj v období tepla a sucha svieži, hustý a atraktívny trávnik, siahnite po umelom zavlažovaní. Postará sa o pravidelný prísun vlahy bez toho, aby ste na to museli stále myslieť.

Čím zavlažovať trávniky

Záhradné hadice - časovo a fyzicky náročné, nemáte prehľad, koľko vody ste do pôdy naliali.

Postrekovače - rozstriekajú vodu kruhovito alebo rovnobežne, tento spôsob je vhodnejší, ale aj tak vyžaduje prítomnosť obsluhy a časovú kontrolu.

Zabudované zavlažovacie systémy - majú rozvody zabudované pod trávnikom s kolmými výstupmi k povrchu zakončené výsuvnými tryskami. Rozmiestnenie týchto trysiek zaručuje presné dávkovanie a rozdeľovanie vody. V pokojnom stave sú trysky zatiahnuté v zemných puzdrách a neprekážajú tak pri údržbe trávnika. Zavlažuje sa kruhovým pohybom, pevným alebo nastaviteľným uhlom závlahy. Ovládanie je automatické alebo poloautomatické, nezaberá čas, ale vyžaduje vyššie prvotné náklady.

Zavlažujeme výdatne, ale nie často, aby sa voda dostala do hĺbky, nezostala len na povrchu a neodparila sa. V prípade dosevu platí, že sa novo zasiata plocha musí trvalo udržovať vlhká do hĺbky 2 cm vegetačnej vrstvy po dobu 3 týždňov od výsevu. Pozor najmä cez poludnie, kedy sú teploty najvyššie.

Starostlivosť o trávnik v septembri a októbri

V týchto mesiacoch už začnite chystať váš trávnik na jeseň a zimu. Prvým z vašich úloh je vertikutácia. Odstránite trávnu plsť a váš trávnik sa opäť z plných pľúc nadýchne. Zamedzíte tým tiež usadeniu plesní a hubových chorôb v trávniku a na jar potom následnému výskytu plesnivých a prázdnych miest v trávniku. Po vertikutácii aplikujte špeciálne jesenné hnojivo.