PAPÍRNY BRNO Papier milimetrový A3 - blok 50 hárkov
5,24 €

Milimetrový papier je vhodný pre zaznamenávanie tabuliek, grafov, nákresov, k rysovanie geometrických tvarov, alebo pre tvorbu pomocných plánikov pri rozmiestnenie nábytku v miestnosti, rastlín v záhradách.

PAPÍRNY BRNO Papier milimetrový A4 - blok 50 hárkov
2,78 €

Milimetrový papier je vhodný pre zaznamenávanie tabuliek, grafov, nákresov, k rysovanie geometrických tvarov, alebo pre tvorbu pomocných plánikov pri rozmiestnenie nábytku v miestnosti, rastlín v záhradách.