10× viac produktov za najlepšie ceny
10× viac produktov za najlepšie ceny

Tierra Verde Soľ do umývačky 2 kg

Tierra Verde Soľ do umývačky 2 kg

2 hodnotenia
Soľ do umývačky od značky Tierra Verde je čistý chlorid sodný bez prímesí jódu, fluóru a protihrudkujúcich látok, ktorý zaisťuje prítomnosť sodíka. Ten pomáha k jednoduchej regenerácii iónového výmenníka. Zmäkčuje tak umývaciu vodu a zabraňuje tvorbe vodného kameňa v umývačke aj na riade.
4,60 €
2,30 €/kg
Tovar od: MALL
4,60 €
2,30 €/kg
Získajte dopravu ZADARMO so
u zásielok od 12,9 €
Vrátenie zadarmo cez Packetu

18.7.2024 na výdajnom mieste
18.7.2024 na vašej adrese

Popis

Tierra Verde Soľ do umývačky 2 kg

Vlastnosti

  • Čistý chlorid sodný bez prímesi jódu, fluóru a protihrudkujúcich látok
  • Zaisťuje prítomnosť sodíka – pomáha k jednoduchej regenerácii iónového výmenníka
  • Zachytáva ióny vápnika a horčíka – zmäkčuje umývaciu vodu
  • Zabraňuje tvorbe vodného kameňa v umývačke aj na riade
  • Hrubozrnná regeneračná soľ – rozpúšťa sa dlhšie a neubúda tak rýchlo ako jemná soľ

Návod na použitie:

Dopĺňame do zásobníka na soľ po rozsvietení kontrolky (značí nedostatok soli).

Zloženie: 100% hrubozrnná soľ
Predlekárska prvá pomoc:

Popis prvej pomoci Dbajte na vlastnú bezpečnosť. Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností, upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov.

Pri vdýchnutí Okamžite prerušte expozíciu, dopravte postihnutého na čerstvý vzduch.

Pri styku s pokožkou Odložte postriekaný odev.

Pri zasiahnutí očí Ihneď vyplachujte oči prúdom tečúcej vody, roztvorte očné viečka (napríklad aj násilím); pokiaľ má postihnutý kontaktné šošovky, bezodkladne ich vyberte.

Pri požití NEVYVOLÁVAJTE ZVRACENIE – aj samotné vyvolávanie zvracania môže spôsobiť komplikácie, napríklad u saponátov a ďalších látok vytvárajúcich penu.

Trieda a kategória nebezpečenstva: nie je
Signálne slovo: žiadne
H-vety (Štandardné vety o nebezpečnosti):

nie sú

P-vety (Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie): nie sú
Dodatočné informácie Pre optimálny výsledok ekologického používania umývačky riadu treba tento spotrebič pravidelne čistiť. Frekvenciu čistenia odvoďte podľa toho, ako často umývačku používate, ako máte tvrdú vodu a ako znečistený riad v umývačke najčastejšie umývate. Podľa toho umývačku čistite – môže to byť 1× mesačne alebo aj 1× za týždeň. Nezabudnite čistiť filter umývačky. Vyberte ho z prístroja, utrite suchou utierkou (prípadne prepláchnite v horúcom vodnom kúpeli s rozpusteným prostriedkom Puer – bieliaci prášok a odstraňovač škvŕn na báze kyslíka). Veľký vplyv na kvalitu umývania má čistota ramien umývačky. Raz za čas ich vyberte a prepláchnite vodou pod tlakom. V kúpeľni odskrutkujte sprchovú hlavicu a do otvoru ramien pustite silný prúd vody (budete sa diviť, čo všetko sa v nich nachádza, znemožňuje prietok vody a bráni skutočne kvalitnému umývaniu). Na celkové vyčistenie umývačky použite Puer – bieliaci prášok a odstraňovač škvŕn na báze kyslíka a Odstraňovač vodného kameňa. Nasypte polievkovú lyžicu každého prostriedku na dno umývačky a bez riadu ju zapnite na celý umývací cyklus na maximálnu teplotu.
Na stiahnutie:
Bezpečnostný list

Technické parametre

Typ prípravku Soľ do umývačky
Hmotnosť 2 kg