10× viac produktov za najlepšie ceny
10× viac produktov za najlepšie ceny
Kód: 886078

Frosch EKO Univerzálny čistič Ocot 3 x 1 l

Frosch EKO Univerzálny čistič Ocot 3 x 1 l

Univerzálny čistič vhodný na všetky umývateľné povrchy je ideálnou kombináciou dôkladného čistiaceho účinku v celej domácnosti a súčasne šetrnosti k ľuďom a životnému prostrediu vďaka obsahu prírodného octu. Celý popis
8,50 €
2,83 €/l
Tovar od: MALL
8,50 €
2,83 €/l
Získajte dopravu ZADARMO so
u zásielok od 12,9 €
Posledné 3 kusy
Vrátenie zadarmo cez Packetu

Už dnes na výdajnom mieste
Už zajtra na vašej adrese

Popis

Frosch Eko Univerzálny čistič ocot 3 × 1 l

Vlastnosti

  • Balenie obsahuje 3 ks čističe, každý s objemom 1 liter
  • Účinne rozpúšťa vodný kameň, škvrny od vody, zvyšky mydla
  • Pohlcuje zápach
  • Vhodný na kúpeľne, WC a kuchyne

Návod na použitie: Pri normálnom znečistení aplikujte cca 60 ml na 5 litrov vody. Pri silnejšom znečistení odporúčame dávkovať nezriedený, nechať pôsobiť a dobre opláchnuť vodou. Nie je vhodný na materiál citlivý na kyseliny, ako napr. mramor, terazzo a niektoré druhy smaltu (napr. vane). Pri pochybnostiach vyskúšajte na nenápadnom mieste.
Skladovanie: Nádoby skladujte dobre uzavreté na suchom, dobre vetranom mieste. Skladujte v pôvodných obaloch pri izbovej teplote. Pri dodržaní určeného spôsobu skladovania a používania nedochádza k rozkladu.
Vyrobené: Nemecko
Výrobca: Erdal GmbH
Distribútor: Melitta ČR s.r.o.
Zloženie: < 5% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky. Další složení: kyselina octová a kyselina citrónová, v malém množství potravinářské barvivo. </>d>
Predlekárska prvá pomoc:

Pri vdýchnutí:

Prerušiť expozíciu, dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri pretrvávajúcej nevoľnosti zaistite lekársku pomoc.

Pri styku s pokožkou:

Odstrániť kontaminovaný odev, topánky a dôkladne umyť vodou (najlepšie vlažnou) a mydlom. Nepoužívať rozpúšťadlá ani riedidlá. Ak problémy pretrvávajú, vyhľadať lekársku pomoc.

Pri styku s okom:

Chráňte nezranené oko. Vyplachovať miernym prúdom vody aspoň 15 minút. Držte pritom očné viečka široko otvorené pomocou palca a ukazováka. V prípade, že postihnutý nosí kontaktné šošovky, vyberte ich pred vyplachovaním očí, ak to ide ľahko. Pokiaľ bolesť alebo začervenanie pretrváva, vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Pri požití:

Vyplachujte ústa a dajte vypiť veľké množstvo vody. Nepodávajte mlieko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústami. Vyhľadajte lekársku pomoc.
Trieda a kategórie nebezpečnosti: Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.
Signálne slovo: Nie je
H-vety (Štandardné vety o nebezpečnosti):

H315 Dráždi kožu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P-vety (Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie): nie sú
Nezavádzajúce popisy (neškodný, šetrný k prírode, nízke riziko…):

Šetrný k prírode

Ekologický

Vegánsky
Na stiahnutie:
Bezpečnostný list

Technické parametre

Zaradenie – čistiace prostriedky univerzálna
Počet kusov v balení 3 KS