Real Green Clean Toalety 4x750 g

Real Green Clean Toalety 4x750 g

Biologicky odbúrateľný prostriedok na toalety Real Green Clean odstraňuje vodný kameň, hrdzu, mydlové a ďalšie usadeniny a poradí si aj so zápachom. Jeho zloženie je založené na kyseline citrónovej a octovej, ktoré sú prírode vlastné. Celý popis
9,20 €
Vrátane DPH
3,07 €/l
Tovar od predajcu MALL

Na sklade Posledný 1 kus

31.1.2023 na výdajnom mieste
 
31.1.2023 na vašej adrese
 
Kód: 885804

Popis

Real Green Toalety 4×750 g

Vlastnosti

  • Balenie obsahuje 4 ks čistiaceho prostriedku na toalety po 750 g
  • Biologicky odbúrateľné z 89,6%
  • Obsahuje účinné kyseliny vyskytujúce sa v prírode – citrónovú a octovú
  • Hustý gél pôsobí nad aj pod vodnou hladinou
  • Účinný na hrdzu, vodný kameň, usadeniny a zápach toalety
  • Používa sa na bežnú údržbu toalety aj ako prevencia proti hrdzi a vodnému kameňu
  • Vhodný pre domácnosti s čističkami odpadových vôd
  • Majte na pamäti, že správne dávkovanie čistiacich prostriedkov šetrí Vaše náklady a minimalizuje dopad na životné prostredie!


Upozornenie: biocídny prípravok: NIE
Návod na použitie: Aplikujte nevyhnutné množstvo prípravku na čistenú plochu, nechajte pôsobiť 5 – 10 minút a opláchnite. V prípade silného znečistenia predĺžte dobu pôsobenia alebo proces opakujte. Možno použiť v potravinárstve. Výrobok nie je určený na veľkoplošné čistenie. Správne dávkovanie šetrí náklady a znižuje dopad na životné prostredie.
Skladovanie: Skladovať v dobre uzavretých obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Skladujte vo zvislej polohe, aby sa zabránilo únikom a odkvapom. Uchovávajte oddelene od potravín, krmív a liekov. Neskladujte spoločne s oxidačnými činidlami. Skladovať pri teplote +5 až +25 °C.
Vyrobené: ČR
Výrobca / distribútor: Zenit, spol. s r .o.
Zloženie: neiónové povrchovo aktívne látky menej ako 5 %; organické kyseliny; parfum; voda.
Objem/obsah/hmotnosť: 4 × 750 g
Predlekárska prvá pomoc: PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné ich ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc.
Trieda a kategórie nebezpečnosti: GHS07 Dráždivé látky
Signálne slovo: VAROVANIE
H-vety (Štandardné vety o nebezpečnosti): H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P-vety (Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie) a ich kombinácie:  P305/351/338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné ich ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. P280 Používajte ochranné okuliare. P337/313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc. P102 Uchovávajte mimo dosah detí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. P501 Odstráňte obal: po dôkladnom vyprázdnení niekoľkokrát vyčistiť výplachom vodou a po vyčistení je možné ho odložiť do nádob pre triedený odpad.

Technické parametre

Objem 4 × 750 g
Počet kusov v balení 4
Dezinfekcia Nie
Zaradenie – čistiace prostriedky WC

Odkazy