SK Outdoor


Poistenie náhodného poškodenia alebo krádeže tovaru

Prečo by ste sa mali stresovať nečakanými výdajmi v prípade, že sa vašej novej „hračke“ alebo spotrebiču niečo stane, keď si ich môžete poistiť? Stačí si poistenie jednoducho prihodiť do košíka.

Poistenie kryje finančnú stratu spôsobenú mechanickou, elektrickou alebo elektronickou nefunkčnosťou veci, ku ktorej dôjde náhodným poškodením veci alebo odcudzením veci, a to v priebehu celej poistnej doby. Poistenie sa riadi Rámcovou poistnou zmluvou MALL.SK (pdf).

  1. Základná informácia o poistení (pdf)
  2. Všeobecné poistné podmienky (pdf)
  3. Informácie pre spotrebiteľa pred pristúpením k poisteniu na diaľku (pdf)
  • Vzťahuje sa na vybranú elektroniku a spotrebiče v hodnote od 110 € do 7 200 €.
  • V prípade, že sa poistená vec rozbije, poisťovňa zaplatí pri poistnej udalosti opravu až do výšky 70 % kúpnej ceny tovaru.
  • Ak tovar nepôjde opraviť, vyplatí vám poisťovňa pri poistnej udalosti časovú cenu tovaru.
  • Rovnako aj v prípade krádeže vám poisťovňa pri poistnej udalosti vyplatí časovú cenu tovaru.
  • Vyberte si, či chcete tovar poistiť na 1 alebo 2 roky.

Ponuka sa vzťahuje na zákazníkov – spotrebiteľov. Pri nákupe v rámci podnikateľskej činnosti (na faktúre zadáte IČO) bohužiaľ nie je možné poistenie zjednať.

Chcem si poistiť zakúpený tovar, čo mám spraviť?

U produktov, ktoré možno poistiť, je táto možnosť zobrazená. Poistenie stačí vložiť do košíka spoločne s tovarom, ktoré si chcete poistiť.

Ako nahlásim poistnú udalosť?

Proces hlásenia poistnej udalosti je jednoduchý a rýchly, stačí sa obrátiť na linku +421 2/20 51 67 22 (pracovné dni v čase 8:00 - 18:00 ).

Sú nejaké obmedzenia poistného plnenia?

Poisťovňa zaplatí opravu až do výšky 70 % z kúpnej ceny tovaru max. 3x do roka. Cena opráv nemôže presiahnuť časovú cenu. V prípade krádeže a neopraviteľného poškodenia tovaru dostanete vyplatenú časovú cenu.

Čo je to časová cena tovaru?

Časová cena zohľadňuje opotrebenie tovaru z hľadiska času a vypočíta sa ako kúpna cena znížená o 1 % za každý začatý mesiac od nákupu.

Ako preukážem, že mám tovar poistený?

Po zaplatení poplatku za poistenie vám e-mailom pošleme certifikát o poistení.

Dostanem späť peniaze, keď si kúpim tovar s poistením a potom ho vrátim?

Áno, čiastku, ktorú ste zaplatili za poistenie, vám vrátime.

Ďalšie otázky?

Všetky potrebné informácie rýchlo zistíte na linke +421 2/582 400 11 (pracovné dni v čase 8:00 - 18:00).

Poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia veci vám poskytujeme v spolupráci so spoločnosťou Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. a poisťovacím maklérom INSIA SK s.r.o.