Moleskine, to je legendárny zápisník. Mnohé kresby, poznámky, myšlienky a pocity sa zhromaždia v tomto dôvernom vreckovom priateľovi, kým sa premenia na slávne obrazy alebo stránky kníh, ktoré si obľúbite. V dlhotrvajúcej tradícii pokračoval spisovateľ a cestovateľ Bruce Chatwin, ktorý sa vždy pred tým, než vyrazil na novú výpravu, zastavil v starom parížskom papiernictve na ulici Rue de I´Ancienne Comédie a zásobil sa moleskinmi na cestu.

V priebehu doby sa tieto jeho zastávky stali skutočne tradíciou. Ešte kým začal každý moleskine používať, očísloval si všetky stránky, vpísal svoje meno a pripojil aspoň dve adresy na svete, kde sa bude nachádzať, spolu so sľubom, že ktokoľvek nájde a navráti stratený zápisník, dostane zaslúženú odmenu. Svoj postup poradil aj priateľovi Luisimu Sepúlvedovi, ktorému daroval drahocenný moleskine pred ich spoločnou plánovanou cestou do Patagónie. Aký vzácny je to dar, sa ukázalo veľmi skoro, keď posledný výrobca, malá rodinná firma z Tours, ukončil výrobu moleskinov v roku 1986. Krátky a strohý nápis majiteľa papiernictva „Le vrai moleskine nest plus” sa objavil pri vchode do obchodu, kde si ešte pred svojou cestou do Austrálie objednal Chatwin sto kusov zápisníkov – „Moleskine skutočne nie je”.

Ale teraz sa Moleskine znova vracia. Pokojný, diskrétny držiteľ výnimočnej tradície, ktorý zmizol na niekoľko rokov, sa opäť objavil a vydal sa na svoju cestu (púť). Svedok dnešných potuliek a cestovania ide zase z vrecka do vrecka, aby pokračoval v začatom príbehu. Zostáva ešte dopísať záver. Jeho prázdne stránky sú otvorené, aby hovorili veľký príbeh.