Hastex Hasiaci prístroj CO2 (snehový) 5kg - S 5 H
92,50 €

Inovovaný typ hasiaceho prístroja s vyššou hasiacou schopnosťou s použitím napr. do obchodov, kuchýň, počítačových centier, trafostaníc, strojovní výťahov, potravinárskych prevádzok, a pod.

Hastex Vodný hasiaci prístroj V 9 Ti
43,80 €
Doprava zadarmo

Klasika medzi hasiacimi prístrojmi. Hasí pevné organické látky, ako je drevo, papier, seno, slama, textil atď. Používa sa v archívoch, kôlňach, senníkoch apod.

Firma Hastex & Haspr s.r.o. sa od svojho založenia v roku 1992 stala jedným z popredných výrobcov hasiacich prístrojov v Českej republike. V jej sortimente nájdete širokú škálu ručných aj pojazdných hasiacich prístrojov – práškových, snehových, vodných i penových.

Všetky tieto prístroje sú uvádzané na trh po schválení akreditovanými skúšobňami. Firma sa ďalej špecializuje na kompletný servis a opravy všetkých svojich prístrojov, vydaných na trh. K týmto účelom je vytvorená hustá sieť pravidelne preškoľovaných technikov a servisných stredísk, dnes už fungujúcich po celej ČR.

Firma Hastex & Haspr s.r.o. sa od svojho založenia v roku 1992 stala jedným z popredných výrobcov hasiacich prístrojov v Českej republike. V jej sortimente nájdete širokú škálu ručných aj pojazdných hasiacich prístrojov – práškových, snehových, vodných i penových.

Všetky tieto prístroje sú uvádzané na trh po schválení akreditovanými skúšobňami. Firma sa ďalej špecializuje na kompletný servis a opravy všetkých svojich prístrojov, vydaných na trh. K týmto účelom je vytvorená hustá sieť pravidelne preškoľovaných technikov a servisných stredísk, dnes už fungujúcich po celej ČR.