Hastex Vodný hasiaci prístroj V 9 Ti
43,80 €
+ doprava zadarmo

Klasika medzi hasiacimi prístrojmi. Hasí pevné organické látky, ako je drevo, papier, seno, slama, textil atď. Používa sa v archívoch, kôlňach, senníkoch apod.

Hastex Hasiaci prístroj CO2 (snehový) 5kg - S 5 H
92,50 €
+ doprava zadarmo

Inovovaný typ hasiaceho prístroja s vyššou hasiacou schopnosťou s použitím napr. do obchodov, kuchýň, počítačových centier, trafostaníc, strojovní výťahov, potravinárskych prevádzok, a pod.

Hastex Práškový hasiaci prístroj 4 kg - P 4Te
36,30 €
+ doprava zadarmo

Ideálny pre vybavenie priestorov bez zvýšeného požiarneho nebezpečenstva a v priestoroch vyžadujúcich hasebnú schopnosť 70B pre požiar horľavých kvapalín.

Hastex Penový hasiaci prístroj - VP 9 TNC – antikor
84,80 €
+ doprava zadarmo

Najlepší hasiaci prístroj v tejto rade vhodný pre hasenie požiarov polárnych i nepolárnych horľavých kvapalín v drogériách, lekárňach, príručných skladoch horľavých kvapalín apod.

Firma Hastex & Haspr s.r.o. sa od svojho založenia v roku 1992 stala jedným z popredných výrobcov hasiacich prístrojov v Českej republike. V jej sortimente nájdete širokú škálu ručných aj pojazdných hasiacich prístrojov – práškových, snehových, vodných i penových.

Všetky tieto prístroje sú uvádzané na trh po schválení akreditovanými skúšobňami. Firma sa ďalej špecializuje na kompletný servis a opravy všetkých svojich prístrojov, vydaných na trh. K týmto účelom je vytvorená hustá sieť pravidelne preškoľovaných technikov a servisných stredísk, dnes už fungujúcich po celej ČR.

Firma Hastex & Haspr s.r.o. sa od svojho založenia v roku 1992 stala jedným z popredných výrobcov hasiacich prístrojov v Českej republike. V jej sortimente nájdete širokú škálu ručných aj pojazdných hasiacich prístrojov – práškových, snehových, vodných i penových.

Všetky tieto prístroje sú uvádzané na trh po schválení akreditovanými skúšobňami. Firma sa ďalej špecializuje na kompletný servis a opravy všetkých svojich prístrojov, vydaných na trh. K týmto účelom je vytvorená hustá sieť pravidelne preškoľovaných technikov a servisných stredísk, dnes už fungujúcich po celej ČR.