FytoFarm Clonoplus - viac veľkostí
5,50 €

Prípravok zlepšuje kvalitu koreňového systému rastlín, ktorý vedie k lepšej vitalite a prirodzenej obranyschopnosti rastlín.

FytoFarm Gliorex - viac veľkostí
19,75 €

Prípravok zlepšuje zdravotný stav naklíčených rastlín, zlepšuje dynamiku rastu, rastliny sú celkovo vitálnejšie.

Firma Fytofarm, s.r.o. bola založená v roku 1994 a zaradená medzi malé firmy vo vede a výskume. Orientuje sa na aplikovaný výskum, vývoj a výrobu prípravkov na ochranu rastlín na báze prirodzených regulačných systémov. Menší rozsah predstavuje oblasť výživy rastlín zameraná na mikrobiálne prípravky ako štartovacie kultúry, bonifikátory, urýchľovače kompostovania ale aj na antifungálne preparáty a pod.

Firma Fytofarm, s.r.o. bola založená v roku 1994 a zaradená medzi malé firmy vo vede a výskume. Orientuje sa na aplikovaný výskum, vývoj a výrobu prípravkov na ochranu rastlín na báze prirodzených regulačných systémov. Menší rozsah predstavuje oblasť výživy rastlín zameraná na mikrobiálne prípravky ako štartovacie kultúry, bonifikátory, urýchľovače kompostovania ale aj na antifungálne preparáty a pod.