Firma Fytofarm, s.r.o. bola založená v roku 1994 a zaradená medzi malé firmy vo vede a výskume. Orientuje sa na aplikovaný výskum, vývoj a výrobu prípravkov na ochranu rastlín na báze prirodzených regulačných systémov. Menší rozsah predstavuje oblasť výživy rastlín zameraná na mikrobiálne prípravky ako štartovacie kultúry, bonifikátory, urýchľovače kompostovania ale aj na antifungálne preparáty a pod.