Spoločnosť CHEMOBAL, s.r.o. vznikla ako dôsledok reštruktualizácie spoločností pôsobiacich prevažne v oblasti výroby feromónových prípravkov na ochranu lesov a výroby prípravkov proti obťažujúcemu hmyzu.

Spoločnosť CHEMOBAL, s.r.o. vznikla ako dôsledok reštruktualizácie spoločností pôsobiacich prevažne v oblasti výroby feromónových prípravkov na ochranu lesov a výroby prípravkov proti obťažujúcemu hmyzu.