CHEMOBAL Krieda ferdo plus
2,17 €

Insekticídny prípravok vo forme kriedy. Slúži na ochranu proti mravcom v uzatvorených priestoroch.

Spoločnosť CHEMOBAL, s.r.o. vznikla ako dôsledok reštruktualizácie spoločností pôsobiacich prevažne v oblasti výroby feromónových prípravkov na ochranu lesov a výroby prípravkov proti obťažujúcemu hmyzu.

Spoločnosť CHEMOBAL, s.r.o. vznikla ako dôsledok reštruktualizácie spoločností pôsobiacich prevažne v oblasti výroby feromónových prípravkov na ochranu lesov a výroby prípravkov proti obťažujúcemu hmyzu.