SK vanoce


Vianočná akcia: Možnosť vrátenia darčekov až do 13. 1. 2017

Nie ste si istí, či správne odhadnete veľkosť alebo vkus obdarovanej osoby? Teraz to nie je problém! Na vianočné darčeky zakúpené od 24.10. do 23. 12. 2016 predlžujeme lehotu na vrátenie až do 13. 1. 2017.

Ak chcete využiť predĺženú lehotu na vrátenie, je nutné dodržať nasledujúce podmienky:

 • vrátiť môžete iba nepoužitý tovar,
 • ak obal disponuje pečaťou výrobcu, tá nesmie byť porušená,
 • obsah balenia musí byť kompletný,
 • krabica nesmie byť poškodená.

V ostatných prípadoch, prosím, využite zákonnú 14 dňovú lehotu pre vrátenie tovaru.

Akcia sa nevzťahuje na tovar označený ako Partnerský predaj

Za vrátený tovar Vám bude vystavený Darčekový certifikát na nákup v hodnote vráteného tovaru.

Darčekový certifikát Vám bude zaslaný do 3 pracovných dní.

Podmienky použitia

 • platnosť vystaveného darčekového certifikátu bude do 28. februára 2017,
 • kódy darčekových certifikátov sú unikátne a jednorázové,
 • darčekovým certifikátom možno uhradiť aj poplatky za dopravu,
 • darčekové certifikáty je možné uplatniť pri nákupe online, nemožno ich použiť k úhrade tovaru na predajňu bez predchádzajúcej objednávky,
 • ak presahuje hodnota certifikátu výšku zákazky, nebude možné darčekový certifikát uplatniť,
 • nevyužitý darčekový certifikát nemožno vymeniť za iný, ani nie je možné preplatiť alebo predĺžiť jeho platnosť.

Ako uplatniť darčekový certifikát

 1. Vložte do košíka všetok tovar, ktorý ste si vybrali a pokračujte k dokončeniu objednávky.
 2. Vyberte spôsob doručenia, vyplňte adresu pre dodania tovaru a zvoľte spôsob platby.
 3. Do políčka Darčekový certifikát alebo zľavový poukaz opíšte kód darčekového certifikátu a potvrďte tlačidlom OK.
 4. Pokiaľ kombinujete viac kódov, oddeľte ich medzerou alebo čiarkou.
 5. Po zadaní kódov bude celková hodnota darčekových certifikátov ihneď odpočítaná z celkovej čiastky Vašej objednávky, okamžite tak uvidíte, koľko vám zostáva doplatiť.

Stornovanie objednávky alebo jej časti

V prípade storna objednávky uhradenej darčekovým certifikátom vám vystavíme nový darčekový certifikát.

Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

Ako postupovať pri vrátení zakúpeného tovaru pri vrátení v zákonnej 14 dňovej lehote?

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Toto právo máte aj v prípade, že objednávku uskutočnenú cez internet si vyzdvihnete osobne na niektorej z našich kamenných pobočiek.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Kam tovar vrátiť

Spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť osobne buď na niektorú z našich pobočiek alebo zaslať tovar na adresu:

Internet Mall Slovakia - Reklamačné oddelenie
Areál G6
Galvaniho 6
821 04 Bratislava.

Vrátený tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Je dobré vedieť

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Pre dodržanie je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia, že chcete odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí, napr. ak si prevezme zákazník tovar v stredu, prvý deň sa počíta štvrtok.

Aké dokumenty priložiť?

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás (napr. potvrdzujúci email z objednávky resp. faktúra). Zároveň je potrebné priložiť odstúpenie od zmluvy.

Aký tovar nie je možné vrátiť?

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom mimo iných sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Lieky a ostatné prípravky určené na užívanie a tovar osobnej hygieny sú klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

Dôležitý dokument k stiahnutiu