Multi-Airflow

V celom chladiacom priestore sa stará jedinečný systém dynamického chladenia Multi-Airflow o rovnomerné rozdelenie chladu. Vďaka cirkulácii vzduchu panuje vo všetkých oblastiach konštantne nízka teplota. Tá je nutná pri chladení chúlostivých potravín pre zachovanie čerstvosti a kvality. (info Siemens)