Koža

  • 100% prírodný materiál
  • Množstvo typických nepravidelností, ako sú jazvy, odchýlky v hrúbke alebo pigmentové škvrny
  • Pred prvým užitím výrobku vždy ošetrite prípravkom určeným konkrétne danej kožu
  • Nadmerné zašpineniu zverte do rúk odborných čistiarní