Hlučnosť

Hluk je z biologického (medicínskeho) hľadiska zvuk, škodlivý svojou nadmernou intenzitou. Účinok hluku je subjektívny (obťažujúce, rušiace sústredenie a psychickú pohodu) a objektívne (merateľné poškodenie sluchu). Hluk môže mať charakter neperiodickej zvuku. Periodický hluk (nadmerný zvuk tónového charakteru) typicky spôsobuje poškodenie v mieste slimáky spracovávajú príslušné frekvencie. Pre meranie intenzity hluku sa používa najčastejšie jednotka decibel (dB), podobne ako u zvuku.