Energetická trieda

Trieda energetickej účinnosti udáva, ako náročný je spotrebič na množstvo spotrebovanej elektrickej energie pri svojej prevádzke. Meria sa za stanovenú normou predpísaných podmienok a na základe výsledkov testov je potom meraný spotrebič zaradený do príslušnej triedy energetickej účinnosti. Energetických tried je sedem a sú označené písmenami A (najúspornejšie) až G (najmenej úsporný).