DCF-77

DCF-77

jedná sa o vysielanie časových informácií z nemeckého vysielača v Mainflingenu (asi 25 km od Frankfurtu nad Mohanom) na frekvencii 77,5 MHz s výkonom 50 kW (začal vysielať v septembri r 1970)
signál je šírený 24 hodín denne a je možné ho prijímať až do vzdialenosti 1500 km (niekedy až 2000 km)
jeho vysielanie sa využíva nielen v priemyselných zariadeniach, ale aj v bežných výrobkoch spotrebného charakteru
časový signál je tak presný, že odchýlka činí maximálne 1 sekundu za 300 000 rokov
rovnako ako každý rádioprijímač, podlieha aj prijímač signálu DCF-77 rušivým vplyvom
môžu to byť kovové konštrukcie budov, strechy, nosníky, armatúry, silné múry, izolácia, nevhodné miestne geografické podmienky, atmosferické poruchy, búrky, elektrospotrebiče, ktoré nie sú odrušené, televízory, počítače umiestnené v blízkosti prijímača signálu DCF-77
vedľa európskeho DCF-77 existujú podobné systémy v iných častiach sveta (USA, Japonsko)
u nás je najsilnejší nemecký signál DCF77 (na 77,5 KHz), ale dobre možno tiež prijímať švajčiarsky HGB (na 75 KHz)

Prenáša sa tieto informácie:

čas platný pre nasledujúce*u minútu
dátum platné pre nasledujúcu minútu
číslo dňa v týždni
hlásenie zmeny časovej zóny 1 hodinu vopred (informácie o prechode na letný čas)
časová zóna (rozdiel v hodinách oproti UTC)
hlásenie prestupné sekundy 1 hodinu vopred
prevádzka na normálnu a rezervnú anténu
zabezpečenie prenosu niekoľko paritných bitov