AquaStop

S AquaStopom ste absolútne bezpečný pred škodami spôsobenými vodou. Prispievajú k tomu skutočne rôznorodé, vzájomne zladené opatrenia: bezpečnostný ventil na vodnom kohútiku, prívodná hadica s automatickým odľahčením tlaku a prídavnou bezpečnostnou hadicou, vaňa spotrebiča s plavákom a spínačom a v nadväznosti na to automaticky sa zapínajúce vodné čerpadlo. Tento systém sa stará o 100% ochranu proti škodám spôsobeným vodou. (info Bosch)