Kód: 26825213

commshop ELF BAR 600 jednorazová e-cigareta Mango

commshop ELF BAR 600 jednorazová e-cigareta Mango

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
ELF BAR 600 jednorazová e-cigareta Mango Celý popis
6,99 €
Predaj zastrešuje MALL.SK vrátane prípadnej reklamácie či vrátenia tovaru.
Predajca odosiela tovar v samostatnej zásielke.
Predajca určuje spôsoby a ceny doručenia.
6,99 €

29.3.2023 na výdajnom mieste
29.3.2023 - 30.3.2023 na vašej adrese

Popis

Detailný opis produktu

Elf Bar jednorazové e-cigarety novej generácie, ktoré vám prinesú zážitok v podobe perfektného vapingu.

Zaručene bezkonkurenčná príchuť pre všetkých milovníkov tropického manga!Táto jednorazovka vás prekvapí svojim úžasným prejavom, ktorý je až nebezpečne blízko tradičným podom . Ergonomický a štýlový design na prvý pohľad láka a vďaka jeho funkčnosti doručí skvelý vaping. Liquidy typu NicSalt zaručí jemný, ale intenzívny nikotínový kopanec a chuť je vďaka použitiu tých najkvalitnejších surovín autentická a intenzívna.

Vďaka konštantnému výkonu už nemusíte riešiť, že ku koncu životnosti e-cigareta „vädne“ a prestáva dodávať potrebný výkon. Od prvého do posledného poťahu máte teda plnú nálož chuti a nikotínu. O to sa postará aj 600mAh batérie, ktorá vydrží v spojení s 2ml nádržou na liquid až neskutočných 600 poťahov. Vďaka intenzite nikotínu 20mg/ml sa teda môžete tešiť na dlhotrvajúci vaping, ktorý si budete s chuťou užívať celý deň.

Obsah Balenia:
1× jednorazová e-cigareta Elf Bar

Parametre:
Objem liquidu: 2ml
Obsah nikotínu: 20mg/ml
Kapacita batérie: 600mAh
Počet poťahov: až 600

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
Signálne slovo: 
Nebezpečenstvo

Štandardné vety o nebezpečnosti:

  • H301 – Toxický pri požití
  • H312 – Škodlivý pri kontakte s pokožkou
  • H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

  • P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
  • P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí
  • P264 – Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
  • P280 – Používajte ochranné rukavice.
  • P301+P310 – PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára
  • P501 – Odstráňte obsah/obal podľa platných predpisov.

Výrobca: Elf Bar