Moduly pre ústredne a zdroje signálu

DEXON  služba streamovanie hudby InStore Rádio Lite

DEXON služba streamovanie hudby InStore Rádio Lite

19,83 €

nepretržitý hudobný stream, ktorý sa nepočúva, výber z niekoľkých pevne daných streamov, bez nutnosti aktualizácie, zjednotená hlasitosť skladieb, možnosť výraznej úspory na autorských poplatkoch, webová administrácia,.

DEXON  Skrinka pre moduly ME 2A

DEXON Skrinka pre moduly ME 2A

212,51 €

sloty pre 2 moduly, oddelené aj sumárne symetrické výstupy, vstavané napájanie. Vhodné pre: vstavanie modulov CDR 100RDSU, DMT 100, TM 100, EM 600 a ďalších, ako rozšírenie zdrojov signálu k rozhlasovým ústredniam Kat. č.: 27 884.

DEXON  Modul programátora so samplerom DMT 100

DEXON Modul programátora so samplerom DMT 100

161,51 €

týždenný aj denný kalendár, sampler pre 8 správ (8× 1 min), vzdialené aj lokálne riadenie, evakuačné riadenie, napojenie na EPS. Vhodné pre: vstavanie do príslušnej ústredne, plánovanie a automatické prehrávanie hlásení,.