Jazyky, vzdelanie

-18%
Přehled české gramatiky

Přehled české gramatiky

1,89 €
1,54 €

Tento produkt je v češtině. Ucelený přehled české gramatiky vhodný pro studenty základních i středních škol, přehledně graficky členěný do tabulek. Titul obsahuje kapitoly pravopis, tvarosloví a skladba.

-18%
Přehled chemie pro ZŠ

Přehled chemie pro ZŠ

1,89 €
1,54 €

Tento produkt je v češtině. Přehledně zpracované učivo základní školy – od základních pojmů až po organickou a anorganickou chemii. Přehled mimo jiné obsahuje tabulku periodické soustavy prvků, 11 vzorových chemických výpočtů, 12 nákresů a tabulek, 57 chemických rovnic.

-18%
Přehled české literatury

Přehled české literatury

1,89 €
1,54 €

Tento produkt je v češtině. Literatura od prvních českých písemností až po současná díla vhodná pro studenty základních i středních škol. Přehled mimo jiné obsahuje všechny významné české spisovatele, výklad hlavních literárních směrů, kapitoly próza, poezie a drama.

-18%
H. Jirásková: Chorvatština (nejen) pro samouky

H. Jirásková: Chorvatština (nejen) pro samouky

26,99 €
22,13 €

První česká učebnice chorvatštiny přináší kompletní přehled chorvatské gramatiky, poznámky k výslovnosti, bohatou slovní zásobu (v rozsahu zhruba 3000 slov), nejčastější frazeologii a konverzační obraty.

-18%
Monika Mey: Čínština nejen pro samouky+MP3

Monika Mey: Čínština nejen pro samouky+MP3

19,27 €
15,79 €

Tento produkt je v češtině. Nová učebnice čínštiny vás rychle a s jistotou seznámí s moderní hovorovou čínštinou, oficiálním jazykem Čínské lidové republiky. Snazší proniknutí do standardní čínštiny vám umožní mezinárodně platná fonetická transkripce pinyin.

-18%
Cheng Ma: Čínsky 15 minut denně

Cheng Ma: Čínsky 15 minut denně

14,25 €
11,66 €

Učebnice pro začátečníky a mírně pokročilé, nevyžaduje žádné předchozí znalosti jazyka, výuka formou přiměřené slovní zásoby a konverzace. Kniha je rozdělena do tematických celků, zahrnuje oboustranný slovníček a průvodce jídelním lístkem.