autor neuvedený: Angličtina s Jankom Hraškom - zelený zošit
3,50 €

3,01 €

Výučbové zošity s Jankom Hraškom sú prvými učebnicami pre najmenších, vďaka ktorým si dieťa hravou formou začína osvojovať angličtinu. Ku každému zošitu sú priložené farebné samolepky, ktoré výučbu angličtiny urobia pre deti príťažlivejšou.


autor neuvedený: Chorváčtina slovníček
7,90 €

6,79 €

Charakteristika slovníka:

 • 30 000 hesiel
 • súčasná slovná zásoba
 • predložkové väzby a praktické príklady
 • prepis výslovnosti
 • ideálny na cesty aj štúdium

autor neuvedený: Čeština - slovníček
6,90 €

5,93 €

Charakterisktika slovníka:

 • 30 000 hesiel
 • súčasná slovná zásoba
 • predložkové väzby a praktické príklady
 • ideálny na cesty a štúdium

autor neuvedený: Francúzština do vrecka
4,61 €

3,96 €

Táto vrecková knižka obsahuje základne pravidlá výslovnosti, slovnú zásobu a frazeológiu v bežných situáciách… Obsahuje tematicky usporiadané konverzačné okruhy.


autor neuvedený: Gramatika súčasnej gréčtiny - s praktickými príkladmi
11,90 €

10,23 €

G R A M A T I K A O B S A H U J E: • opis aktuálnych gramatických javov • jasné a stručné výklady • množstvo praktických príkladov • poznámky, výnimky, zaujímavosti • krížové odkazy • podrobný register • prehľadná sadzba • dvojfarebná tlač


autor neuvedený: Gramatika súčasnej holandčiny
11,90 €

10,23 €

Gramatika obsahuje:

 • opis aktuálnych gramatických javov
 • jasné a stručné výklady
 • množstvo praktických príkladov
 • poznámky, výnimky, zaujímavosti
 • krížové odkazy
 • podrobný register

autor neuvedený: Gramatika súčasnej japončiny
14,90 €

12,81 €

G R A M A T I K A O B S A H U J E

• opis aktuálnych gramatických javov

• jasné a stručné výklady

• množstvo praktických príkladov

• poznámky, výnimky, zaujímavosti

• krížové odkazy

• podrobný register

• prehľadná sadzba

• dvoj


autor neuvedený: Gramatika súčasnej maďarčiny
9,90 €

8,51 €

Gramatika obsahuje:

 • opis aktuálnych gramatických javov
 • jasné a stručné príklady
 • množstvo praktických príkladov
 • poznámky, výnimky, zaujímavosti
 • krížové odkazy
 • podrobný register

autor neuvedený: Gramatika súčasnej nórčiny - s praktickými príkladmi
11,90 €

10,23 €

G R A M A T I K A O B S A H U J E: • opis aktuálnych gramatických javov • jasné a stručné výklady • množstvo praktických príkladov • poznámky, výnimky, zaujímavosti • krížové odkazy • podrobný register • prehľadná sadzba • dvojfarebná tlač


autor neuvedený: Gramatika súčasnej slovenčiny, 2.vyd.
6,90 €

5,93 €

G R A M A T I K A O B S A H U J E

• opis aktuálnych gramatických javov

• jasné a stručné výklady

• množstvo praktických príkladov

• poznámky, výnimky, zaujímavosti

• krížové odkazy

• podrobný register

• prehľadná sadzba

• dvoj


autor neuvedený: LINGEA - Gramatika súčasnej slovenčiny
6,99 €

6,01 €

G R A M A T I K A O B S A H U J E:

• opis aktuálnych gramatických javov • jasné a stručné výklady • množstvo praktických príkladov • poznámky, výnimky, zaujímavosti • krížové odkazy • podrobný register • prehľadná sadzba • dvojfarebná tlač


autor neuvedený: LINGEA - Španielčina slovníček
6,90 €

5,93 €

C H A R A K T E R I S T I K A S L O V N Í K A

• 30 000 hesiel • Súčasná slovná zásoba • Predložkové väzby a praktické príklady • Ideálny na cesty aj štúdium