Kolektív: Rodinná Biblia (zmenšená verzia)
185 € 159,10 €
+ doprava zadarmo

Splátky bez navýšenia

Bohato vyzdobené Biblie patrili k najcennejšiemu majetku šľachtických dvorov. Najlepší maliari Európy zdobili knihy krásnymi ilumináciami.

Peruová Elizabeth: Vesmírni poslovia
9,90 € 8,51 €

Patríte k ľuďom, ktorí túžia dozvedieť sa viac o svojej životnej ceste a zmysle svojho bytia na Zemi? Čo ak je to možné – zistiť pôvod vašej duše, miesto, kde je váš domov, kto ste a prečo ste tu?

Jakubeczová Monika: Kozmická láska - galaktické spomienky duše
13,90 € 11,95 €

Kniha KOZMICKÁ LÁSKA je román nielen o láske dvoch duší, ktoré sa nájdu, zaľúbia, žijú nádherný život, osud ich však rozdelí a začnú hľadať cestu k opätovnému stretnutiu. Hovorí aj o večnej láske, ktorú všetci hľadáme a túžime zažiť.

Jakubeczová Monika: Život s anjelmi, 2. vydanie
10,90 € 9,37 €

Život s anjelmi, voľné pokračovanie knihy Prebudili ma anjeli, ponúka okrem odpovedí na časté otázky o spirituálnom svete aj meditácie, ktorými si zlepšíte zdravie, pomôžete svojim blízkym a ochránite sa pred negatívnymi energiami.

Byrneová Lorna: Anjeli na dosah
12,90 € 11,09 €

Od autorky bestsellerov Anjeli v mojich vlasoch, Schody do neba, Posolstvo nádeje od anjelov a Láska z nebies Anjeli na dosah je nové inšpiratívne dielo Lorny Byrneovej, voľné pokračovanie medzinárodného bestsellera Anjeli v mojich vlasoch.

Amara Heatherash: Cesta bohyně válečnice
11,70 € 10,06 €

Chtějte se stát ženou, kterou byste měla být

Kniha Cesta bohyně válečnice se za velmi krátkou dobu stala mnohem víc, než jen knihou. Jejich deset lekcí inspirovalo tisíce žen po celém světě k odvaze získat zpět svou sílu, vášeň a svobodu.

Aristoteles: Etika Nikomachova
8,50 € 7,31 €

Aristoteles napísal spolu tri etiky: Veľkú etiku, Etiku Nikomachovu a jej inú verziu – Etiku Eudémovu. Aristoteles zakladá delenie spravodlivosti na zákonnú spravodlivosť a na spravodlivosť etickú.

autor neuvedený: Bible
14,90 € 12,81 €

Ilustrované příběhy ze Starého zákona, ilustrace Manuela Adreani. Na stránkách této nejčtenější knihy světa ožívají nezapomenutelné osobnosti.

autor neuvedený: Duchovná studnica života
7,20 € 6,19 €

Zbierka modlitieb kežmarského občana Eliáša Mlynárových z roku 1702 opätovne vychádza v upravenom vydaní, najmä po jazykovej stránke. Otvárajme ju vždy, keď budeme potrebovať duchovné osvieženie a silu.

autor neuvedený: Evanjeliá
25 € 21,50 €

Evanjeliá z gréčtiny preložil Ján Lajčiak. Rukopis prekladu s odbornými štúdiami Antona Baláža, Františka Ábela a Rastislava Stančeka, grafická úprava Peter Ďurík.

autor neuvedený: Horoskopy z dôb našich babičiek
12,90 € 11,09 €

Veľká kniha, ktorá obsahuje charakteristiky a horoskopy všetkých znamení. V knihe nájdete aj výklad rôznych iných parapsychologických vied, ktoré ľudí vždy veľmi vzrušovali.

autor neuvedený: Katechizmus
6,14 € 5,28 €

Kresťanské učenie evanjelickej luteránskej cirkvi vo Fínsku schválené Generálnou synodou ECAV na Slovensku.

autor neuvedený: Korán
14,90 € 13,86 €

Slovenský preklad svätej knihy moslimov Koránu.

Preložili Helena Hoghová a Lívia Muntágová.

autor neuvedený: Modlitby Pánových svedkov
7,20 € 6,19 €

Obľúbená knižka modlitieb a zamyslení na každý deň od významných kresťanských autorov. Zostavil Dick Helander. Zbierka modlitieb obsahuje údaje o pôvodcoch modlitieb a o zbierkach, z ktorých tieto modlitby pochádzajú.

autor neuvedený: Otvorené cesty
12,80 € 11,01 €

Antológia poézie evanjelických básnikov je výberom básní z desiatich ročníkov Radvanského veršobrania. Výber obsahuje krehké, no zrelé plody imaginácie známych i menej známych autorov.

autor neuvedený: Snár
8,30 € 7,14 €

Fenomén, ktorý sa objavuje človeku v spánku, bol odjakživa objektom záujmu a pozorovania, zdrojom povier a tajomstiev. Poznať svoje sny, vedieť si ich vysvetliť je túžbou ľudstva už od staroveku a platí to s menšími zmenami dodnes.

autor neuvedený: Snár
8,50 € 7,31 €

Praktický výklad vašich snov.Viazaná kniha formátu 160 × 240 mm. Prináša vynikajúci snár, ktorý vás poučí a aj príjemne pobaví.

autor neuvedený: V tichu modlitby – špirálová väzba
9,50 € 8,17 €

Novú modlitebnú knižku na každý deň zostavili Zuzana Brdiarová a Erika Hlačoková. Viac ako 380 modlitieb na každý deň i príležitosť, 44 autorov, 32 tematických okruhov a fotografické predely medzi mesiacmi tvoria malú knižku plnú požehnania.

autor neuvedený: Volanie s predvoľbou nebo
6,78 € 5,83 €

Populárne modlitby pre mladých kresťanov od mladých kresťanských autorov. Vydavateľstvo Tranoscius pre Vás realizovalo dotlač pôvodného titulu a obálku dala naša grafička do nového šatu.

autor neuvedený: Zbieranie kameňov
17,64 € 15,17 €

Na čom chcete postaviť vaše manželstvo? Na stavbu je potrebný pevný základ, na ktorom môžete vybudovať svoj život i život vašej rodiny. V knihe sú okruhy tém, o ktorých je dobré rozprávať sa s vaším partnerom už pred uzavretím manželstva.

Baker Heidi: Rodenie zázrakov
9,90 € 8,51 €

Boh nám sľúbil zázraky. Čo ste ochotní urobiť pre to, aby sa stali skutočnosťou? Všetci túžime po Božej priazni a horlivo prosíme o zázraky.

Baričák Pavel Hirax: Vesmírne pravidlá
7,70 € 6,62 €

"Učíme sa fyzikálne, matematické, chemické, prírodné, a neviem ešte aké, zákonitosti. No tie najdôležitejšie – vesmírne, pre oblasť planéty Zem, ktorých znalosť by nás oslobodila od utrpenia, nás neučia.

Barnumová Melanie: Duchovná symbolika
10,23 €

Každý deň nás sprevádzajú nejaké znamenia, nečakané náhody, predtuchy…, rána vítame radostne, keď sme mali krásny sen, alebo nás bolí hlava a sme bez nálady, keď nás pritlačila nočná mora. Má toto všetko v našom živote nejaký význam?

Barta Jaroslav: Fatima - posolstvo nádeje
0,60 € 0,52 €

Mariánska úcta, ktorá vznikla vo Fatime, je dôverne spojená so životom a vierou Cirkvi, s jej morálkou, jej vernosťou Učiteľskému úradu, so sviatostným životom Cirkvi, zvlášť so sviatosťami uvádzajúcimi do kresťanského života a s pokáním.

Bázlik, Ilona Bázliková David: Od jari do zimy spolu
11 € 9,46 €

S podtitulom Pamätná kniha manželstva. Všetky manželstvá majú svoju jar, leto , jeseň a zimu. V každom z týchto období môžeme objavovať radosť a naplnenie života, ale zároveň aj čeliť ťažkostiam a smútku.

Bednár Vlado: Sibyla, 2.vydanie
11,50 € 9,89 €

Vlado Bednár

Veštenie – toto nenormálne dieťa ľudskej túžby po poznaní vecí skrytých v čase i v priestore – na rozdiel od vedeckého bádania snaží sa využiť sily nadprirodzené či procedúry, ktoré s vlastným predmetom poznania nemajú nijakú racioná

Benjamin Walter: Aura a stopa - Filozofia do vrecka
8 € 6,88 €

Výber z prác Waltera Benjamina (1892 – 1940) prináša pohľad na neskoré obdobie tvorby tohto nemeckého filozofa a literárneho kritika a teoretika, vyznačujúce sa autorovým sústredeným záujmom o filozofiu marxizmu, resp.

Bindasová Daniela: Magický holistický diár
14 € 12,04 €

Diár, no tento nie je závislý na kalendárnom čase

Magický holistický diár, nezávislý od ročného kalendára, je vytvorený pre úžasné ženy, ktoré oslavujú vysoké vibrácie žitia.

Blumenberg Hans: Paradigmy k metaforológii
9 € 7,74 €

Paradigmy k metaforológii, ktoré po prvý raz vyšli v roku 1960, možno považovať za kľúčové dielo nemeckého filozofa Hansa Blumenberga.

Blumenberga zaujíma spôsob filozofickej artikulácie nášho sebaporozumenia a porozumenia svetu.