Domácnosť Bez Starostí

Pomôže vám a celej vašej rodine pri riešení náhodných krízových situácií v domácnosti.

AKTIVOVAŤ ASISTENCIU

Získajte k nákupu službu Domácnosť Bez Starostí

Asistenčnú službu Domácnosť Bez Starostí získate za nákup v kampani "Kuchárska výzva". Aktiváciu služby je nutné vykonať do 12.8.2018. Platnosť asistencie je potom 30 kalendárnych dní od aktivácie. Aktivačný kupón Vám bude zaslaný e-mailom po doručení zakúpeného tovaru z kampane.

ZAČAŤ NAKUPOVAŤ

Hlavné výhody služby Domácnosť Bez Starostí

Asistenčné služby Domácnosť Bez Starostí pomôžu vám a celej vašej rodine pri riešení náhodných krízových situácií v domácnosti. V prípade potreby môžete využiť služby elektrikára, plynára, inštalatéra, sklenára, kúrenárov, zámočníka alebo služby našich odborníkov, teda IT špecialistov, lekárov či právnikov. Zabezpečíme aj odstránenie osích a sršních hniezd. Naša asistencia vyniká nadštandardnými limitmi plnenia až do výšky 400 € na jednu asistenčnú udalosť. Služby remeselníkov je možné využiť až 5-krát do roka a služby odborníkov až 10-krát v jednom roku. Neriešte nemilé prekvapenia v domácnosti sami, využite asistenčné služby Domácnosť Bez Starostí.

 • Asistenčná linka funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • Do 1 hodiny v krajskom meste a do dvoch hodín v ostatných mestách zabezpečí potrebnú pomoc
 • Služba kryje všetky náklady (doprava a práca remeselníka, materiál i uvedenie do pôvodného stavu)
 • Možnosť využiť až 10-krát za rok
 • Platí na všetky nižšie uvedené služby:

Služby elektrikárov

V prípade núdzovej situácie vám sprostredkujeme prácu elektrikára a uhradíme účelne vynaložené náklady spojené s vykonaním týchto prác v rozsahu nákladov na:

 • dopravu elektrikárov na miesto asistenčnej udalosti
 • prácu elektrikára
 • materiál potrebný na odstránenie núdzovej situácie
 • uvedenie domácnosti do stavu užívania, vrátane základného upratovania miesta vykonaných prác.

SR - do 400 €

Služby inštalatéra

V prípade núdzovej situácie vám sprostredkujeme prácu inštalatéra a uhradíme účelne vynaložené náklady spojené s vykonaním týchto prác v rozsahu nákladov na:

 • dopravu inštalatéra na miesto asistenčnej udalosti
 • prácu inštalatéra
 • materiál potrebný na odstránenie núdzovej situácie
 • uvedenie domácnosti do stavu užívania, vrátane základného upratovania miesta vykonaných prác.

SR - do 400 €

Služby sklenára

V prípade núdzovej situácie vám sprostredkujeme práce sklenára a uhradíme účelne vynaložené náklady spojené s vykonaním týchto prác v rozsahu nákladov na:

 • dopravu sklenára do miesta asistenčnej udalosti
 • prácu sklenára
 • materiál potrebný na odstránenie núdzovej situácie
 • uvedenie domácnosti do stavu užívania, vrátane základného upratovania miesta vykonaných prác.

SR - do 400 €

IT špecialista

V prípade nefunkčnosti počítača, notebooku, tabletu, routera alebo problémov s ich používaním vám zabezpečíme až hodinovú konzultáciu s IT špecialistom po telefóne alebo prostredníctvom vzdialeného pripojenia.

V prípade, že IT špecialista zistí, že problém sa nedá vyriešiť, poskytneme vám informáciu o dostupnosti odborného servisu vo vašom okolí.

SR - až 5x za rok

Odstránenie osích a sršních hniezd

V prípade núdzovej situácie spôsobenej včelami, osami či sršne sprostredkujeme ich odchyt, prípadne likvidácii.

SR - až 5x za rok

Osobný lekár

Telefonická konzultácia s odborným lekárom pre radu v krízových situáciách ohľadom náhlych zdravotných problémov členov domácnosti, a to 24 hodín denne.

SR - až 5x za rok

Služby plynára

V prípade núdzovej situácie vám sprostredkujeme prácu plynára a uhradíme účelne vynaložené náklady spojené s vykonaním týchto prác v rozsahu nákladov na:

 • dopravu plynára na miesto asistenčnej udalosti
 • prácu plynára
 • materiál potrebný na odstránenie núdzovej situácie
 • uvedenie domácnosti do stavu užívania, vrátane základného upratovania miesta vykonaných prác.

SR - do 400 €

Služby kúrenára

V prípade núdzovej situácie vám sprostredkujeme práce kúrenára a uhradíme účelne vynaložené náklady spojené s vykonaním týchto prác v rozsahu nákladov na:

 • dopravu kúrenárov do miesta asistenčnej udalosti
 • prácu kúrenárov
 • materiál potrebný na odstránenie núdzovej situácie
 • uvedenie domácnosti do stavu užívania, vrátane základného upratovania miesta vykonaných prác.

SR - do 400 €

Služby zámočníka

V prípade núdzovej situácie vám sprostredkujeme práce zámočníka a uhradíme účelne vynaložené náklady spojené s vykonaním týchto prác v rozsahu nákladov na:

 • dopravu zámočníka na miesto asistenčnej udalosti
 • prácu zámočníka
 • materiál potrebný na odstránenie núdzovej situácie
 • uvedenie domácnosti do stavu užívania, vrátane základného upratovania miesta vykonaných prác.

SR - do 400 €

Právna pomoc

Právne poradenstvo po telefóne s možnosťou využitia odborných právnych odporúčaní pri náhlych krízových situáciách, a to 24 hodín denne.

SR - až 5x za rok

Finančný limit

Finančný limit pre odborné remeselné služby (elektrikára, plynára, inštalatéra, kúrenára, sklenára, zámočníka) je stanovený do výšky max. 400 € vrátane DPH na jednu asistenčné udalosť. V tejto hodnote je zahrnuté: príchod a odchod remeselníka, čas strávený na danej oprave a tiež potrebný materiál.

SR - do 400 €

Koľkokrát je možné službu využiť

Asistenčné služby remeselníkov ako je elektrikár, plynár, inštalatér, kúrenár, sklenár, zámočník možno využiť celkom na 5 asistenčných udalostí za rok. Služby osobného lekára, právnu pomoc a IT špecialistu možno využiť na 10 asistenčných udalostí za rok.

SR - remeslá 5x / rok, ostatné 10x / rok