Buďtea nakupujte s dopravou ZADARMO
0
mesačne
Kód: 35214969

LAVON Easy Clean Kuchyně čistič, 750 ml

LAVON Easy Clean Kuchyně čistič, 750 ml

Univerzální šetrný odmašťovač od značky Lavon na všechny povrchy v kuchyních i jiných místech v domácnosti. Snadné odstranění nečistot, tuků, zapečenin a zaschlé mastnoty. Použití na nádobí, digestoře, kuchyňské linky, mikrovlnné trouby, sporáky, dřezy, žaluzie, kachličky i spáry. Celý popis
3,20 €
4,27 €/l
Tovar od: MALL
3,20 €
4,27 €/l
Získajte dopravu ZADARMO so
u zásielok od 12,9 €
Vrátenie zadarmo cez Packetu

Už zajtra na výdajnom mieste
27.2.2024 na vašej adrese

Popis

Lavon Easy Clean Kuchyně čistič, 750 ml

Vlastnosti

  • Univerzální použití na všechny povrchy v kuchyni i domácnosti – nádobí, digestoře, kuchyňské linky, mikrovlnné trouby, sporáky, dřezy, žaluzie, kachličky i spáry
  • Snadné odstranění nečistot, tuků, zapečenin a zaschlé mastnoty
  • Zanechává zářivý lesk
  • Extra šetrný k povrchům


Návod k použití: Nastříkejte na znečištěný povrch, v případě silného znečištění nechte chvíli působit, a poté setřete nebo opláchněte. Přípravek je šetrný k povrchům, ale na materiály citlivé k silnému odmaštění vyzkoušejte na nenápadném místě.
Skladování: Uchovávejte v suchu při teplotě +5°C až +40°C.
Složení: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; méně než 5% kationtové povrchově aktivní látky; méně než 5% amfoterní povrchově aktivní látky; konzervační činidla, methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfém.
Třída a kategorie nebezpečnosti:

Směs je klasifikována jako nebezpečná. Eye Irrit. 2, H319

Signální slovo: Varování
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Ke stažení:
Bezpečnostní list

Technické parametry

Zařazení – čistící prostředky Kuchyně
Objem 750 ml