Buďtea nakupujte s dopravou ZADARMO
0
mesačne
Kód: 1177199

Bref Power Aktiv Quattro Flower 4x 50g

Bref Power Aktiv Quattro Flower 4x 50g

Hľadáte jednoduchšiu cestu, ako udržať vašu toaletu čistú a sviežu s každým spláchnutím? S unikátnymi 4 funkciami produktu Bref Power Aktiv, ako je ochrana pred vodným kameňom, čistiaca pena, ochrana pred nečistotami nie je nič ľahšieho. Balenie obsahuje 4 WC bloky. Celý popis
4,50 €
1,13 €/ks
Tovar od: MALL
4,50 €
1,13 €/ks
Získajte dopravu ZADARMO so
u zásielok od 12,9 €
Vrátenie zadarmo cez Packetu

Už dnes na výdajnom mieste
Už zajtra na vašej adrese

Popis

BREF Power Aktiv Quattro Flower 4× 50g

Vlastnosti

  • Inovatívny spôsob údržby vašej toalety
  • Hygienická čistota
  • Bohatá čistiaca pena
  • Ochrana pred vodným kameňom
  • Dlhotrvajúca sviežosť s vôňou kvetov
  • Jadro guličky obsahuje o 40% viac parfumu, čo zaručuje vôňu od prvého do posledného spláchnutia
  • Vydrží teraz ešte dlhšie – až 200 spláchnutí
  • Štyri guličky – štyri funkcie


Upozornenie: biocídny prípravok: NIE
Návod na použitie: Jednoducho umiestnite produkt pod okraj záchodovej misy, nastavte ho na prúd vody a ucítite sviežosť a čistotu vašej toalety s každým spláchnutím! Vydrží až 250 spláchnutí.
Skladovanie: Uchovávajte pri teplote +5 až +40 °C.
Vyrobené: Maďarsko/Srbsko
Výrobca/distribútor: Henkel/FARBY A LAKY HOSTIVAR
Zloženie: >30% aniónové povrchovo aktívne látky,5–15% neiónové povrchovo aktívne látky,Parfémy (citronellol, geraniol, linalool, limonene) EUCALYPTOL, môže vyvolať alergickú reakciu.
Objem/obsah/hmotnosť: >0,4 kg
Predlekárska prvá pomoc: PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne oplachujte vodou. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Trieda a kategórie nebezpečnosti: GHS07 Dráždivé látky, trieda horľavosti F1(DIN 53 438–3) Podráždenie očí kategórie 2 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždivosť kože kategória 2 Dráždi kožu. Nebezpečenstvo pre vodné prostredie – chronicky kategória 3 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Signálne slovo: Varovanie
H-vety (Štandardné vety o nebezpečnosti): H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrob
P-vety (Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie): P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla P305+P351 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne oplachujte vodou. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Technické parametre

Počet kusov v balení 4
Zaradenie – čistiace prostriedky WC

Odkazy

Na stiahnutie:
Bezpečnostný list

Video

Bref Power Aktiv WC blok Lemon