Buďtea nakupujte s dopravou ZADARMO
0
mesačne
Kód: 1237311

Bref Blue Aktiv Fresh Flower 3 x 50 g

Bref Blue Aktiv Fresh Flower 3 x 50 g

Novinka
Bref Blue Aktív Fresh Flower je extra účinný WC blok, ktorý čistí toaletu aj medzi spláchnutiami. Tiež ju chráni pred vodným kameňom. Zároveň zafarbuje vodu do modrého odtieňa, pre viac čistoty a sviežosti. Bol navrhnutý tak, aby dodal vašej toalete sviežosť a vôňu s vysokou účinnosťou a čistotou. Celý popis
4,30 €
86 €/l
Tovar od: MALL
4,30 €
86 €/l
Získajte dopravu ZADARMO so
u zásielok od 12,9 €
Vrátenie zadarmo cez Packetu
Iní predajci

Už zajtra na výdajnom mieste
1.3.2024 na vašej adrese

Popis

BREF Blue Aktiv Fresh Flower 3 × 50 g

Vlastnosti

  • Inovatívny spôsob údržby vašej toalety
  • Hygienická čistota
  • Bohatá čistiaca pena
  • Ochrana pred vodným kameňom
  • Dlhotrvajúca sviežosť s vôňou kvetov
  • Zafarbuje vodu do modrého odtieňa pre viac čistoty a sviežosti.
  • Vydrží teraz ešte dlhšie – až 200 spláchnutí
  • Štyri guličky – štyri funkcie


Upozornenie: biocídny prípravok: NIE
Návod na použitie: Jednoducho umiestnite produkt pod okraj záchodovej misy, nastavte ho na prúd vody a ucítite sviežosť a čistotu vašej toalety s každým spláchnutím! Vydrží až 250 spláchnutí.
Skladovanie: Uchovávajte pri teplote +5 až +40 °C.
Vyrobené: Maďarsko/Srbsko
Výrobca/distribútor: Henkel/FARBY A LAKY HOSTIVAR
Zloženie: >30% aniónové povrchovo aktívne látky,5–15% neiónové povrchovo aktívne látky,Ďalšie ingrediencie: parfémy (citronellol, geraniol, linalool, limonene) EUCALYPTOL, môže vyvolať alergickú reakciu.
Objem/obsah/hmotnosť: >0,3 kg
Predlekárska prvá pomoc: PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne oplachujte vodou. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Trieda a kategórie nebezpečnosti: GHS07 Dráždivé látky, trieda horľavosti F1(DIN 53 438–3) Podráždenie očí kategórie 2 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždivosť kože kategória 2 Dráždi kožu. Nebezpečenstvo pre vodné prostredie – chronicky kategória 3 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Signálne slovo: Varovanie
H-vety (Štandardné vety o nebezpečnosti): H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrob
P-vety (Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie): P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla P305+P351 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne oplachujte vodou. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Technické parametre

Počet kusov v balení 3
Zaradenie – čistiace prostriedky WC

Odkazy

Na stiahnutie:
Bezpečnostný list