Blaha Anton: Nepíš to, otec
8,27 € 7,11 €

Autor – renomovaný právnik, intelektuál, publicista vo svoje knihe úvah, recenzií, rozhovorov a článkov otvorene reaguje na deformácie spoločnosti, jej odcudzené podoby a pokrivené charaktery, promptne registruje a citlivo zachytáva vnemy súvisiace s

Čarnogurský, Iva Kerná Ján: Áno a nie Jána Čarnogurského
9,90 € 8,51 €

Kniha odkrýva zaujímavé osudy rodiny Čarnogurských a predovšetkým mapuje životnú cestu tohto zaujímavého slovenského politika a rozhľadeného Európana.
Ján Čarnogurský je muž, ktorý je vždy sám sebou, vždy individualistický.

Chudoba Andrej: Svedectvá a spomienky
8,30 € 7,14 €

Autor poviedok a noviel, scenárista i poet sa vo svojich memoároch delí s čitateľmi o svoj vlastný životný príbeh a jeho osudové medzníky.

Fiedler Arkady: Madagaskar – moja láska
14,90 € 12,81 €

Poľský prozaik, reportér, prírodovedec a cestovateľ Arkady Fiedler (1894 – 1985) bol fenoménom, ktorého aktivity už dávno prekročili poľské a európske hranice. Počas svojho života zorganizoval niekoľko desiatok výprav do rôznych končín sveta.

Gerdžikov Ognjan: Nebol som politikom
14,90 € 12,81 €

Ognjan Gerdžikov (1946) patrí medzi najvýraznejšie bulharské osobnosti. Je profesorom civilného a obchodného práva na Právnickej fakulte Sofijskej univerzity, predsedom Arbitrážneho súdu Bulharskej hospodárskej komory.

Hupka Gustáv: Šťastie a omyly
8,27 € 7,11 €

Memoáre Gustáva Hupku podrobne mapujú život známeho básnika, redaktora, spoločenského dejateľa, pristavujú sa pri míľnikoch, ktoré zanechali vrúbky v pamäti autora.

Hvišč Jozef S.: Kam zrak nedosiahne
6,61 € 5,68 €

Autor je známy historik, literárny vedec, prekladateľ, editor a spoluautor monografických publikácií, zborníkov a antológií.

Jaroš Milan: Ružový kút
0,66 € 0,57 €

Nekonvenčná próza Milana Jaroša obdaruje každého čitateľa, schopného prijať konvenciu nekonvenčnosti.

Kolektív autorov: Pamäti generála Tótha
8,27 € 7,11 €

V záujme čo najkomplexnejšieho poznania našej minulosti má nezastupiteľné miesto vydávanie memoárov aktívnych účastníkov historických udalostí.

Lenzini José: Posledné dni Alberta Camusa
6,61 € 5,68 €

José Lenzini, dlhoročný novinár alžírskeho pôvodu, zanietený camusológ sa už vyše dvadsať rokov špecializuje na Alberta Camusa, najmladšieho nositeľa Nobelovej ceny za literatúru 1957 a jeho dielo.

Petraško Ľudovít: Lanské snehy
13 € 11,18 €

Ďaleko od domova, v Kanade dokončil Karol Manik svoje spomienky: na detstvo prežité v hornom Šariši, na prvú svetovú vojnu a taliansky front, na prevrat i vysťahovaleckú anabázu.

Svoboda Juraj: Dali nám viac, ako (sme) si mysleli II
5,61 € 4,82 €

Voľné pokračovanie portrétových spomienok na osobnosti, ktoré tvorili naše kultúrne dejiny (Mária Bancíková, Igor Galanda alias Cyro Landa, Martin Gregor, Otto Haas, Pavol Haspra, Emil Horváth st., Ivan Mistrík a ďalší).

Ťažký Ladislav: Moji majstri
8,27 € 7,11 €

Ladislav Ťažký, autor viac ako tridsiatich knižných publikácií, bol všestrannou, dalo by sa povedať, renesančnou osobnosťou, ktorá však žila a tvorila v antirenesančnej dobe. Zápasil s ňou ako umelec.

Tibenský Rudolf: Kandidát diplomacie
4,28 € 3,68 €

Cez postavu „bájneho“ Slováka Vladimíra Krivoša (o ktorom vie široká verejnosť len veľmi málo), fenomenálneho lingvistu, sa odvíja príbeh lásky.

Trnavec Berco: Celoplošný alzheimer
6,61 € 5,68 €

Humoristicko-satirická kniha B. Trnavca s ironizujúcim názvom Celoplošný Alzheimer zábudlivému našincovi naznačuje, že často stráca sebazáchovnú pamäť.

Urban Jozef: Život je frajer, ale ja som väčší
8,30 € 7,14 €

Zhruba stovka poetických textov, zhrnutá v knihe Život je frajer, ale ja som väčší, predstavuje najlepšie básne a texty piesní mimoriadne talentovaného a populárneho básnika 20. storočia.