Hacker Paul: Slovensko 1990–1993
12 € 10,32 €

Kniha Slovensko na ceste k samostatnosti je svojím spôsobom jedinečná. Prináša zainteresovaný a zároveň nezávislý popis udalostí, ktoré sa odohrali v Československu v rokoch 1990–1993.

Sencov Oleg: Marketér
12 € 10,32 €

Oleg Sencov sa prostredníctvom autobiografickej zbierky poviedok predstavuje slovenskému čitateľovi ako spisovateľ.

Zavacká Marína: Ľudácka prevýchova
14 € 12,04 €

Mária Janšáková mala z ľudáckeho hľadiska priam vzorový životopis. Bola Slovenka, katolíčka, starostlivá matka a svoje nadpriemerné vzdelanie využívala na podporu manželovej kariéry a pri sociálnej a osvetovej činnosti.