Chiger, Daniel Paisner Krystyna: Dievča v zelenom svetri
13,90 € 11,95 €

V roku 1943 bolo z poľského Ľvova vyhnaných, zavraždených alebo uväznených v getách viac ako 150 000 židov. Jedna skupinka poľských židov odvážne zariskovala a hľadala útočisko v kanalizáciách pod mestom.