Trnavec Berco: Celoplošný alzheimer
6,61 € 5,68 €

Humoristicko-satirická kniha B. Trnavca s ironizujúcim názvom Celoplošný Alzheimer zábudlivému našincovi naznačuje, že často stráca sebazáchovnú pamäť.