Rudolf Steiner

Protiklady ve vývoji lidstva

Protiklady ve vývoji lidstva

9,80 €
8,46 €

Autor v knize nabízí spoustu informací ohledně dalšího směřování vývoje lidstva. Jasně formuluje role Lucifera a Ahrimana a jejich impulsy vkládané do vývoje lidstva. Nadčasově charakterizuje asijskou i evropskou kultury, včetně role Krista ve vývo ..

Partner: LIBRISTO
-17%
Sluneční mystérium a mystérium smrti a zmrtvýchvstání

Sluneční mystérium a mystérium smrti a zmrtvýchvstání

8,98 €
7,44 €

Autor se v knize zabývá duševním životem člověka ve spánku. Málo známé jsou tři stavy nočního vědomí. Dříve měli lidé schopnosti stýkat se s bytostmi vyššího řádu. Dnes tato setkání prožíváme nevědomě ve spánku. I proto přišel božský učitel Kristus, ..

Partner: LIBRISTO
-21%
O iniciaci

O iniciaci

11,43 €
8,98 €
Posledný kus za túto cenu!

Přednáškový cyklus.

Partner: LIBRISTO
Bhagavadgíta a Pavlovy dopisy

Bhagavadgíta a Pavlovy dopisy

8,46 €

Kniha se zabývá srovnáním vrcholného díla staré Indie – Bhagavadgíty a ještě jakoby umělecky nevyzrálého díla nové doby – novozákonní Listy Pavlovy. Jakkoli předčí Bahagavadgíta Listy Pavlovy uměleckou brilantností, obě díla jsou obsahové na vrcholné ..

Partner: LIBRISTO
Člověk a hvězdy

Člověk a hvězdy

14,86 €
14,21 €
Posledný kus za túto cenu!

Nová astrologie R. Steinera do sebe příjimá Kristův a impulz a do duševně-duchovního charakteru vnáší rozměr svobody a vyšší stupně poznání. Kniha vychází z toho, že celé dílo R. Steinera doslova dýchá spojením pozemského a hvězdného bytí a jeho myšl ..

Partner: LIBRISTO
Duchovněvědecká nauka o člověku

Duchovněvědecká nauka o člověku

12,17 €
11,80 €
Posledný kus za túto cenu!

Devatenáct přednášek konaných v Berlíně mezi 19. říjnem 1908 a 17. červnem 1909. Základ anthroposoficky orientované duchovní vědy tvoří díla napsaná a zveřejněna Rudolfem Steinerem (1861–1925). Mimoto pořádal v letech 1900 až 1924 četné přednášky a k ..

Partner: LIBRISTO
Esoterické úvahy o karmických souvislostech (první svazek)

Esoterické úvahy o karmických souvislostech (první svazek)

12,86 €
12,49 €

První část proslulé přednáškové série R. Steinera zahrnuje přednášky o tvorbě karmických sil a o karmické podmíněnosti osudu historicky významných jednotlivců, na jejichž příkladě vysvětluje vesmírné zákonitosti vycházející z říše příčin. Vidíme zde ..

Partner: LIBRISTO
-20%
Esoterní hodiny II

Esoterní hodiny II

14,53 €
11,49 €
Posledný kus za túto cenu!

Esoterní hodiny byly určeny užšímu okruhu žáků Rudolfa Steinera. Tito žáci v nich dostávali zvláštní pokyny k meditacím a duchovním cvičením, které nebyly všeobecně přístupné a zároveň jim dávali informace o účincích esoterní cesty na duši. Dostávalo ..

Partner: LIBRISTO
Faustovský problém

Faustovský problém

11,43 €
9,99 €
Posledný kus za túto cenu!

Rudolf Steiner již v mládí v sobě objevil mimořádné psychické schopnosti. Od samého počátku byl výrazně ovlivněn filozofií W. Goetha, jehož díla vydával. Svou vlastní filozofii nazval antroposofií, moudrostí o člověku. V roce 1913 založil se svými př ..

Partner: LIBRISTO