Thermofocus

Talianska spoločnosť Tecnimed sa zameriava na navrhovanie a výrobu elektrických a elektronických zariadení, so špecializáciou na ochranu zdravia. Jednou z hlavných oblastí, ktorou sa táto firma zaoberá, je výroba a distribúcia bezkontaktných teplomerov Thermofocus. V tejto oblasti má firma Tecnimed mnohoročné skúsenosti a vďaka realizácii najrôznejších projektov získala na svoje výrobky patenty, ktoré boli rozšírené na medzinárodnú úroveň.

Filozofiou tejto spoločnosti je stanovená v 3 bodoch: zacielenie na potreby zákazníkov, výskumná a vývojová činnosť vychádzajúca z potrieb zákazníkov a vyrobené v Taliansku.

Výrobky značky Thermofocus sú zastúpené v nasledujúcich kategóriách: