Syngenta Askon
2,59 €

Postrekový prípravok na ochranu zeleniny proti hubovým chorobám.


Syngenta Dynali
1,73 €

Moderný fungicíd na ochranu viniča s novou formuláciou a unikátnymi vlastnosťami.


Syngenta Karate zeon 5 cs
1,76 €

Postrekový insekticídny prípravok v progresívnej úprave – mikroenkapsulát (CS), určený na ochranu poľnohospodárskych plodín proti cicavým a žravým škodcom.


Syngenta Thiovit jet
1,30 €

Fungicíd proti hub. chorobám poľných plodín, viniča, okras. rastlín a drevín, proti erinóze a akarinóze na viniči a múčnatke v trávnikoch.


Syngenta Topas 100 ec
2,24 €

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ochranu jadrovín a viniča proti múčnatke.


Syngenta Touchdown system 4
2,30 €

Systémovo pôsobiaci herbicíd určený na ničenie jednoročných a vytrvalých burín, vrátane pýru plazivého, v poľných kultúrach, sadoch, na nepoľnohosp. pôde a pri obnove lúk a pasienkov.


Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je neustály vývoj v oblasti šľachtenia rastlín a výskum v technológiách ich ochrany. Postavenie spoločnosti na lokálnom trhu s prípravkami na ochranu rastlín a s osivami je v súlade s jej celosvetovým postavením – patrí jednoznačne k vedúcim spoločnostiam v oblasti agrobiznisu.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je neustály vývoj v oblasti šľachtenia rastlín a výskum v technológiách ich ochrany. Postavenie spoločnosti na lokálnom trhu s prípravkami na ochranu rastlín a s osivami je v súlade s jej celosvetovým postavením – patrí jednoznačne k vedúcim spoločnostiam v oblasti agrobiznisu.