Microbec Bros Microbec do žúmp, septikov a čov, sáčok - 25 g
0,63 €

Microbec do žúmp – mikrobiologický enzyMatický výrobok, ktorý je určený na biologickej likvidáciu obsahu odpadových nádrží. Pri pravidelnom používaní obmedzuje frekvenciu vyprázdňovania odpadových jám a zvyšuje účinnosť domácich čistiarní odpadových vôd.

Microbec Bros Microbec tablety do žúmp, septikov a čov - 16 ks
12,10 €

Microbec tablety – mikrobiologický enzyMatický výrobok vo forme tabliet, ktorý je určený na biologickej likvidáciu obsahu odpadových nádrží. Pri pravidelnom používaní obmedzuje frekvenciu vyprázdňovania odpadových jám a zvyšuje účinnosť domácich čistiarní odpadových vôd.

Microbec Bros Microbec WC Bio gél - 750 ml
4,89 €

Gél na WC Bio – gél na čistenie toalety v systémoch s biologickým odbúravaním obsahu odpadových jám a v ekologických čističkách odpadových vôd. Výrobok má špeciálne zloženie, ktoré zaručuje účinné čistenie bez narušenia prirodzenej bakteriálnej flóry v odpadových nádržiach.