Švédska spoločnosť s 90 ročnou tradíciou patrí k najväčším spoločnostiam ponúkajúcich dýchacie prístroje.

Vyvíjame, vyrábame a predávame dýchacie a pomocné zariadenia pre hasenie požiarov, prácu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a profesionálne potápanie. Okrem dýchacích prístrojov (SCBA / BA / SCUBA) ponúkame výrobky vlastnej konštrukcie a výroby.

Švédska spoločnosť s 90 ročnou tradíciou patrí k najväčším spoločnostiam ponúkajúcich dýchacie prístroje.

Vyvíjame, vyrábame a predávame dýchacie a pomocné zariadenia pre hasenie požiarov, prácu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a profesionálne potápanie. Okrem dýchacích prístrojov (SCBA / BA / SCUBA) ponúkame výrobky vlastnej konštrukcie a výroby.