Pre daný výber neboli nájdené žiadne ponúkané výrobky.

FagronLab ™ je prvý globálny produktový rad miešacích zariadení špeciálne navrhnutá a vyvinutá spoločnosťou Fagron. Produktový rad je špeciálne navrhnutá pre potreby moderných lekární. Produkty miešacích zariadení FagronLab ™ odrážajú poslanie a víziu spoločnosti Fagron ponúkať pacientom vysoko kvalitné, bezpečné a kvalitné miešacej riešenie prostredníctvom excelentnosti v príprave miešanie v lekárňach.