Spoločnosť Bioptik Technology je významnou medzinárodnou spoločnosťou, ktorá na trhu pôsobí od roku 1999. Zameriava sa na výrobu a vývoj produktov spojených s biomedicínskym ochorením, a to pod značnou EasyTouch (kardiovaskulárne choroby, diabetes, dna, cholesterol a pod).

Ďalej sa zaoberá vývojom a výrobou kozmetických produktov a produktov starajúcich o pleť. Okrem prístrojov na monitorovanie glukózy v krvi ponúka aj ďalšie monitorovacie zariadenia, ako sú prístroje na meranie cholesterolu, hemoglobínu a kyseliny močovej.

Všetky výrobky majú požadované certifikáty pre zabezpečenie maximálnej kvality, komfortu a spokojnosti konečného užívateľa. Spoločnosť Bioptik Technology úzko spolupracuje s výskumnými ústavmi, farmaceutickými továrňami. Neustálym vývojom nových biotechnológií posúva svoje produkty do skupiny produktov novej generácie.