10× viac produktov za najlepšie ceny
10× viac produktov za najlepšie ceny
Pre daný výber neboli nájdené žiadne ponúkané výrobky.

Spoločnosť Bioptik Technology je významnou medzinárodnou spoločnosťou, ktorá na trhu pôsobí od roku 1999. Zameriava sa na výrobu a vývoj produktov spojených s biomedicínskym ochorením, a to pod značnou EasyTouch (kardiovaskulárne choroby, diabetes, dna, cholesterol a pod).

Ďalej sa zaoberá vývojom a výrobou kozmetických produktov a produktov starajúcich o pleť. Okrem prístrojov na monitorovanie glukózy v krvi ponúka aj ďalšie monitorovacie zariadenia, ako sú prístroje na meranie cholesterolu, hemoglobínu a kyseliny močovej.

Všetky výrobky majú požadované certifikáty pre zabezpečenie maximálnej kvality, komfortu a spokojnosti konečného užívateľa. Spoločnosť Bioptik Technology úzko spolupracuje s výskumnými ústavmi, farmaceutickými továrňami. Neustálym vývojom nových biotechnológií posúva svoje produkty do skupiny produktov novej generácie.