BASF Kumulus wg (5 x 60 g)
1x

BASF Kumulus wg

4,64 €

Kontaktný sírnatý fungicíd vo forme vodorozpustného granulátu proti múčnatke na jabloniach a viniči.

BASF Stomp aqua (60 ml)

BASF Stomp aqua - viac veľkostí

4,56 €

Postrekový selektívny, systémovo pôsobiaci listový herbicíd vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline na ničenie dvojklíčnolistových a trávovitých burín.

BASF Orvego (50 ml)

BASF Orvego

5,52 €

Prípravok so systémovým a kontaktným účinkom určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča.

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy a inovácií umožnujeme našim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i budúce potreby spoločnosti.