BASF Cabrio top - viac veľkostí
4,58 €

Fungicíd zameraný hlavne voči múčnatke a peronospóre viniča. Účinkuje aj proti červenej spále, čiernej škvrnitosti a botrytíde viniča.

BASF Orvego
5,08 €

Prípravok so systémovým a kontaktným účinkom určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča.

BASF Signum - viac veľkostí
7,30 €

Vynikajúci prípravok proti hubovým chorobám ovocia a zeleniny, vysoko účinný univerzálny fungicíd do kôstkovín.

BASF Stomp aqua - viac veľkostí
4 €

Postrekový selektívny, systémovo pôsobiaci listový herbicíd vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline na ničenie dvojklíčnolistových a trávovitých burín.

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy a inovácií umožnujeme našim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i budúce potreby spoločnosti.

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy a inovácií umožnujeme našim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i budúce potreby spoločnosti.