10× viac produktov za najlepšie ceny
10× viac produktov za najlepšie ceny

Verejné obstarávanie

Cieľom verejného obstarávania je zabezpečiť, aby sa verejné finančné prostriedky využívali transparentne, efektívne a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Internet Mall Slovakia s.r.o. je transparentným partnerom štátnych subjektov s dlhodobými skúsenosťami s verejným obstarávaním. Sme vedení v registri konečných užívateľov výhod a zúčastňujeme sa súťaží o verejné zákazky prostredníctvom EKS (elektronického kontraktačného systému).

Internet Mall Slovakia s.r.o. za uplynulé obdobie dodal pre verejný sektor produkty v celkovej hodnote niekoľko stotisíc euro.

Vyzývame štátne subjekty, aby v prípade potreby obstarávania kontaktovali naše špecializované oddelenie, ktoré sa sústredí na prípravu cenových ponúk a dojednanie procesov pre štátne subjekty.

Štátne subjekty majú výnimku a môžu nakupovať na splatnosť 7 alebo 14 dní.

Ako sa uchádzať o cenovú ponuku prostredníctvom Internet Mall Slovakia s.r.o.

  1. Kontaktujte oddelenie VIP na b2b@mall.sk s produktom/produktami, o ktorý/é máte záujem (odošlite URL produktu) a špecifikujte počet, termín dodania.
  2. Oddelenie VIP Vám zašle odpoveď s cenovou ponukou a možným termínom dodania.
  3. Ak s cenovou ponukou budete súhlasiť, odošlete oficiálnu objednávku na hlavičkovom papieri, podpísanú a opečiatkovanú.
  4. Oddelenie VIP Vás kontaktuje pre zadanie objednávky.
  5. Na email Vám príde predfaktúra, ktorú budete ignorovať (auto-email generovaný zo systému).
  6. Počkáte na tovar a následne vám príde na email faktúra (v prípade potreby fyzickej faktúry, kontaktujte oddelenie VIP, ktoré vám ju odošle).

Tešíme sa, že na spoluprácu.
Oddelenie VIP pre verejné obstarávanie.