Podmienky pre podanie žiadosti o úver

Úver je určený pre fyzické osoby v zamestnaneckom pomere, dôchodcov a podnikateľov, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

  • občianstvo SR
  • vek 18-70 rokov
  • pravidelný a trvalý zdroj príjmov

Úver nie je možné poskytnúť osobe, ktorá je na materskej/rodičovskej dovolenke, v skúšobnej dobe, výpovednej lehote, pracuje len ako sezónny pracovník/na brigádu a osobe, ktorá je momentálne práce neschopná a ktorej jediným príjmom je vdovský a/alebo sirotský dôchodok.

Podľa legislatívy NBS od 1.10.2015 je nevyhnutné si overiť príjem klienta jedným z dokladov uvedených v ďalšom popise. Ak klient nepredloží požadovaný doklad o príjme, nie je možné mu poskytnúť spotrebiteľský úver, resp. takto neúplná žiadosť o úver nebude zo strany BNPP PF predajcovi financovaná.

Späť na Predaj na splátky