Porvazník Ján: Celostní management
22,21 € 19,10 €

Pilíře kompetence v řízení

Celostně zpracované množství poznatků o managemente:

  • kořeny, vznik, vývoj a předmět managementu
  • systémové poznávání a využívání objektů
  • objekty řízení – průběh pracovních procesů v organizacích
  • funkce, princi