Piketty Thomas: Kapitál v 21. storočí
39,90 € 34,31 €

Rozsiahle dielo francúzskeho profesora ekonómie kritizuje prehlbujúcu sa majetkovú nerovnosť vo svete a vidí v nej jedno z najväčších nebezpečenstiev súčasného systému.