HASTEX SK

HASTEX SK Hasiaci prístroj penový 9l

HASTEX SK Hasiaci prístroj penový 9l

85 €
Doprava zadarmo

Je určený na hasenie požiarov v počiatočnej fáze v chemickom, papiernickom a drevárskom priemysle, v skladoch tekutých horľavých látok a pod. Náplň hasiaceho prístroja tvorí voda a penidlo. Nádoba prístroja je antikorová a pod stálym tlakom.

Partner: HASTEX SK
HASTEX SK Hasiaci prístroj snehový 5kg

HASTEX SK Hasiaci prístroj snehový 5kg

76,80 €
Doprava zadarmo

Hasiaci prístroj obsahuje 5 kg kvapalného oxidu uhličitého (CO2). Oxid uhličitý sa po použití odparí a nezanechá žiadne zbytky hasiacej látky, čím nedôjde k ďalším škodám a zničením zariadení, ktoré neboli poškodené požiarom. Hasiaci prístroj je pod stálym tlakom.

Partner: HASTEX SK
HASTEX SK Hasiaci prístroj vodný 9l

HASTEX SK Hasiaci prístroj vodný 9l

47,40 €
Doprava zadarmo

Náplň hasiaceho prístroja tvorí  9 litrov vody zmiešanej s potašou (uhličitan draselný), ktorý je určený proti zamrznutiu vody. Vnútro nádoby je chránené plastovým povlakom. Tlak vo vnútri prístroja ukazuje manometer umiestnený na ventile, pričom ručička manometra musí byť v zelenom poli stupnice.

Partner: HASTEX SK
HASTEX SK Hasiaci prístroj práškový pojazdný 50kg

HASTEX SK Hasiaci prístroj práškový pojazdný 50kg

347 €
Doprava zadarmo

Hasiaci prístroj obsahuje 50 kg hasiaceho prášku ABC. Je pod stálym tlakom. Súčasťou prístroja je hadica dlhá 5 m s prúdnicou. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze je určený napr. pre čerpacie stanice, letiskové hangáre, sklady ropných produktov, farieb, riedidiel a pod.

Partner: HASTEX SK
HASTEX SK Hasiaci prístroj snehový 2kg

HASTEX SK Hasiaci prístroj snehový 2kg

50 €
Doprava zadarmo

Hasiaci prístroj obsahuje 2 kg skvapalneného oxidu uhličitého (CO2). Oxid uhličitý sa po použití odparí a nezanechá žiadne zbytky hasiacej látky. Prednosťou hasiaceho prístroja teda je, že nepoškodzuje ani neznečisťuje horiaci materiál ani jeho okolie.

Partner: HASTEX SK
HASTEX SK Hasiaci prístroj penový 6l

HASTEX SK Hasiaci prístroj penový 6l

79,50 €
Doprava zadarmo

Hasiaci prístroj je naplnený 6l vody a penidla, nádoba je z vnútra chránená plastovým povlakom. Používa sa na hasenie požiarov látok požiarnej triedy A,B. Je určený na hasenie požiarov v počiatočnej fáze v chemickom, papierenskom a drevárskom priemysle, v skladoch tekutých horľavých látok a pod.

Partner: HASTEX SK