Kolektív autorov: Pamäti generála Tótha
8,27 € 7,11 €

V záujme čo najkomplexnejšieho poznania našej minulosti má nezastupiteľné miesto vydávanie memoárov aktívnych účastníkov historických udalostí.