Jaroš Milan: Ružový kút
0,66 € 0,57 €

Nekonvenčná próza Milana Jaroša obdaruje každého čitateľa, schopného prijať konvenciu nekonvenčnosti.