Gešper, Pavol Parenička Marián: Predsedovia Matice slovenskej 1863-2019
14,90 € 12,81 €

Matica slovenská je historicky najstaršou celonárodnou kultúrnou inštitúciou na Slovensku, založenou a fungujúcou na tradičných národných a kresťanských hodnotách, ktorá od roku 1863 vykonáva bohaté vedecké, umelecké, zbierkové, múzejné, knižničné, a