10× viac produktov za najlepšie ceny
10× viac produktov za najlepšie ceny

Umberto Eco

Upresniť parametre
Umberto Eco: Bludiště seznamů Umberto Eco: Tajemný plamen královny Loany
Umberto Eco: Bludiště seznamů

Tento produkt je v češtině. V historii západní kultury se často objevují sklony k enumerativnímu hromadění informací, ať už se jedná o seznamy svatých, výčty bájných zvířat či léčivých rostlin a popisy králem vlastněných pokladů.

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Tři příběhy Umberto Eco: Tajemný plamen královny Loany
Umberto Eco: Tři příběhy

Čtenářská veřejnost chápe Umberta Eca jako romanopisce, obecně známá je jeho literárněhistorická i sémiotická tvorba. Tři příběhy vznikly v 60. letech minulého století ve spolupráci s přítelem, malířem Eugeniem Carmim.

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Tajemný plamen královny Loany Umberto Eco: Tajemný plamen královny Loany
Umberto Eco: Tajemný plamen královny Loany

Tento produkt je v češtině. Ve svém novém románu se Umberto Eco vrací především do doby svého dětství a dospívání. Protagonistou příběhu je šedesátiletý antikvář Yambo, který se probudí z komatu s těžkou amnézií a pamatuje si jen citáty z literárních děl.

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Jméno růže Umberto Eco: Dějiny legendárních zemí a míst
Umberto Eco: Jméno růže

Na sklonku života vzpomíná mnich Adso na události, jichž byl svědkem, když v roce 1322 pobýval se svým mistrem, učeným františkánem Vilémem z Baskervillu, v jistém severoitalském opatství.

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Baudolino Umberto Eco: Dějiny legendárních zemí a míst
Umberto Eco: Baudolino

Tento produkt je v češtině. V románu se autor slavného Jména růže opět vrací do středověku. Vesnický uličník Baudolino, rodák ze severní Itálie, se v lese setkává s Fridrichem Barbarossou.

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Dějiny legendárních zemí a míst Umberto Eco: Dějiny legendárních zemí a míst
Umberto Eco: Dějiny legendárních zemí a míst

Tento produkt je v češtině. Od Homérových básní až po současnou science fiction, od svatých písem po komiksy, přes všechna stěžejní literární díla, o nichž jsme se učili (od Gulliverových cest po Alenku v říši divů, od Tolkiena po Milión Marca Pola).

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Dějiny ošklivosti Umberto Eco: Jak cestovat s lososem a jiné eseje
Umberto Eco: Dějiny ošklivosti

Tento produkt je v češtině. Nejnovější kniha Umberta Eca je jakýmsi protějškem jeho Dějin krásy. Co je vlastně opakem krásy?

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Foucaultovo kyvadlo Umberto Eco: Jak cestovat s lososem a jiné eseje
Umberto Eco: Foucaultovo kyvadlo

Tento produkt je v češtině. Foucaultovo kyvadlo, obvykle vnímané jako symbol rozumového poznání, se v Ecově románu stává hrůzným nástrojem, který nelítostně ukončí to, co mělo být pouhým žertem.

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Jak cestovat s lososem a jiné eseje Umberto Eco: Jak cestovat s lososem a jiné eseje
Umberto Eco: Jak cestovat s lososem a jiné eseje

Tento produkt je v češtině. Umberto Eco byl mistrným pozorovatelem světa kolem sebe i jeho glosátorem.

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Jméno růže Umberto Eco: Migrace a nesnášenlivost
Umberto Eco: Jméno růže

Tento produkt je v češtině. Na sklonku života vzpomíná mnich Adso na události, jichž byl svědkem, když v roce 1322 pobýval se svým mistrem, učeným františkánem Vilémem z Baskervillu, v jistém severoitalském opatství.

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Migrace a nesnášenlivost Umberto Eco: Migrace a nesnášenlivost
Umberto Eco: Migrace a nesnášenlivost

Svazek z pera Umberta Eca zahrnuje dvě autorovy práce: Migrace a nesnášenlivost a Věčný fašismus.

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Na ramenech obrů Umberto Eco: Migrace a nesnášenlivost
Umberto Eco: Na ramenech obrů

Tento produkt je v češtině. Dvanáct textů uveřejněných v knize Na ramenech obrů bylo napsáno pro konferenci La Milanesiana v letech 2001–2015. Jednotlivé přednášky nejčastěji vycházejí z témat, která si La Milanesiana každoročně stanoví.

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Nulté číslo Umberto Eco: Od hlouposti k šílenství - Zprávy o tekuté společnosti
Umberto Eco: Nulté číslo

Tento produkt je v češtině. V Nultém čísle se vrací Ecovo oblíbené prostředí redakce. Ztroskotaný nájemný spisovatel připravuje nulté číslo bulvárního plátku Zítřek, jehož cílem je spíš vydírat než informovat.

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: O televizi Umberto Eco: Od hlouposti k šílenství - Zprávy o tekuté společnosti
Umberto Eco: O televizi

Nový svazek díla Umberta Eca je určen všem čtenářům, kteří chtějí poznat různé stránky televize jakožto svébytného jevu.

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Od hlouposti k šílenství - Zprávy o tekuté společnosti Umberto Eco: Od hlouposti k šílenství - Zprávy o tekuté společnosti
Umberto Eco: Od hlouposti k šílenství - Zprávy o tekuté společnosti

Tento produkt je v češtině. Do tohoto svazku autor zařadil další novinové sloupky, které psal patnáct let pro list L’Espresso. Zde uveřejněné sloupky se vyznačují značnou rozmanitostí, a to nikoliv nedůsledností autora, ale v důsledku složitosti dnešní doby.

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Otevřené dílo - Forma a neurčenost v současných poetikách Umberto Eco: Otevřené dílo - Forma a neurčenost v současných poetikách
Umberto Eco: Otevřené dílo - Forma a neurčenost v současných poetikách

Otevřené dílo poprvé vyšlo v roce 1962 a vyvolalo bouřlivý ohlas v Itálii i v zahraničí. Šokovalo především svým přístupem: Umberto Eco zde poukazuje na některé paralely mezi určitými tendencemi v soudobém umění a postupy moderních vědních oborů.

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Pražský hřbitov Umberto Eco: Otevřené dílo - Forma a neurčenost v současných poetikách
Umberto Eco: Pražský hřbitov

Tento produkt je v češtině. Slavný italský spisovatel Umberto Eco ve svém nejnovějším románu Pražský hřbitov (Le Cimetiere de Prague) zkoumá původ konspiračních teorií.

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Šest procházek literárními lesy Umberto Eco: Otevřené dílo - Forma a neurčenost v současných poetikách
Umberto Eco: Šest procházek literárními lesy

V letech 1992 a 1993 Umberta Eca pozvali na Harvardovu univerzitu na šest přednášek o literární teorii. Čekal-li tehdy některý student suchopárný výklad, pamatuje si své překvapení pravděpodobně dodnes.

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Teorie sémiotiky Umberto Eco: Vytváření nepřítele - a jiné příležitostné texty
Umberto Eco: Teorie sémiotiky

Publikace Teorie sémiotiky představuje základní odbornou literaturu ve svém oboru. Eco toto dílo napsal přímo v angličtině a následně přeložil do mateřské italštiny podnázvem Trattato di semiotica generale.

môžete mať 19.07 - 23.07

Umberto Eco: Vytváření nepřítele - a jiné příležitostné texty Umberto Eco: Vytváření nepřítele - a jiné příležitostné texty
Umberto Eco: Vytváření nepřítele - a jiné příležitostné texty

Soubor šestnácti nedávno vzniklých esejistických textů známého spisovatele a badatele nese název prvního z nich, věnovaného mimořádně aktuálnímu tématu: potřebě určité společnosti mít svého nepřítele a utvořit si jeho obraz.

môžete mať 19.07 - 23.07