Helena Ďurišová,Judita Sehnalová

-24%
Administratíva a korešpondencia pre 2. ročník

Administratíva a korešpondencia pre 2. ročník

19,91 €
15,13 €

U?ebnica Administrat?va a kore?pondencia pre 2. ro?n?k obchodn?ch akad?mi? svoj?m obsahom nadv?zuje na u?ebnicu Administrat?va a kore?pondencia pre 1. ro?n?k. Je zameran? na upev?ovanie presnosti a zvy?ovanie r?chlosti p?sania, zvl?dnutie z?kladn?ch ..

Partner: LIBRISTO