Eva Hošnová

Eva Hošnová: Český jazyk 4 pro základní školy

Eva Hošnová: Český jazyk 4 pro základní školy

5,41 €
5,17 €
Posledný kus za túto cenu!

Tento produkt je v češtině. Učebnice je třetí z řady učebnic pro výuku českého jazyka ve 2.–5. ročníku ZŠ. Obsahuje prvky vedoucí k dosažení všech klíčových kompetencí včetně kompetencí sociálních a personálních, občanských i kompetence k řešení problémů.

Český jazyk 5 pro základní školy

Český jazyk 5 pro základní školy

6,08 €
5,93 €

Učebnie uzavírá novou řadu českých jazyků pro 1. stupeň v souladu s RVP. Obdobná kompletní řada navazuje na 2. stupni. Pracovní sešit k učebnici pro 5. ročník vychází v první polovině září. Všechny učebnice i PS mají schvalovací doložku.

Partner: LIBRISTO
Český jazyk 8 pro základní školy

Český jazyk 8 pro základní školy

6,11 €

Učebnice a pracovní sešit jsou pokračováním, třetí částí nové řady pro 6. – 9. ročník ZŠ, zpracované v souladu s RVP. V těchto dnech vychází učebnice a pracovní sešit, metodická příručka bude vydána bohužel až snad v blízké době, termín zatím ne ..

Partner: LIBRISTO
Český jazyk 7 pro základní školy

Český jazyk 7 pro základní školy

6,08 €
5,97 €
Posledný kus za túto cenu!

Učebnice je je druhou částí ucelené nové řady učebnic pro výuku českého jazyka na druhém stupni ZŠ a případně v nižších ročnících víceletých gymnázií. Svým pojetím a strukturou zůstává tradiční klasickou učebnicí, vychází z tradice české školy. ..

Partner: LIBRISTO
Český jazyk 9 pro základní školy

Český jazyk 9 pro základní školy

6,25 €

Základní obsah učiva: Jazyk Zvuková stránka jazyka, věty, psaní a výslovnost slov přejatých Tvoření slov a pravopis Význam slova Tvarosloví Skladba věty Věta dvojčlenná, jednočlenná Věra a souvětí Sloh a komunikace Slohové postupy a )tvary užívané v různých komunikačních situacích

Partner: LIBRISTO
Eva Hošnová: Český jazyk 2 pro základní školy

Eva Hošnová: Český jazyk 2 pro základní školy

4,83 €
4,63 €

Tento produkt je v češtině. Tato zcela nová učebnice je první částí nové koncepční řady pro výuku českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Je zpracována zcela nově podle požadavků Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání.

Eva Hošnová: Český jazyk 3 pro základní školy

Eva Hošnová: Český jazyk 3 pro základní školy

4,90 €
4,63 €

Tento produkt je v češtině. Učebnice a pracovní sešit jsou druhou částí ucelené řady nových učebnic pro výuku českého jazyka na prvním stupni ZŠ. Plně respektují požadavky RVP pro základní vzdělávání.

Eva Hošnová: Český jazyk 5 pro základní školy

Eva Hošnová: Český jazyk 5 pro základní školy

6,02 €
5,72 €

Tento produkt je v češtině. Učebnie uzavírá novou řadu českých jazyků pro 1. stupeň v souladu s RVP. Obdobná kompletní řada navazuje na 2. stupni. Pracovní sešit k učebnici pro 5. ročník vychází v první polovině září. Všechny učebnice i PS mají schvalovací doložku.